Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli En Fazla ve En Az Olan Bölgeleri


#1

Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli En Fazla ve En Az Olan Bölgeleri

Türkiye’de bölgeler arasında hidroelektrik potansiyel bakımından farklılığın ortaya çıkmasında yükselti ve yer şekillerinin farklılığı etkili olmuştur.

Hidroelektrik üretimine en elverişli bölgemiz; eğim ve engebenin fazla olmasına bağlı olarak akarsularının akış hızının fazla olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Hidroelektrik üretimine en az elverişli bölgemiz ise; yükselti ve engebenin az olmasına bağlı olarak akarsuların akış hızının düşük olduğu Marmara Bölgesi’dir.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst