Uşak'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Uşak'ın Matematik Konumu
Uşak;
38° 10' 48.2"N
38° 55' 25.6"N Kuzey enlemleri

28° 45' 24.7"E
30° 01' 15.0"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Uşak'ın Enlem ve Boylamı

38° 40' 27.1"N - 29° 24' 21.0"E

Uşak'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

38.674202, 29.405839

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst