Yenidünya Olarakta Bilinen Meyve Malta Eriği (Eriobotrya)


#1
Yenidünya Olarakta Bilinen Meyve Malta Eriği (Eriobotrya)

Yenidünya bitkisinin anavatanı Çin, Japonya ve Kuzey Hindistan’dır. Bunlardan, üretiminin yapıldığı Akdeniz ülkelerine, özellikle Cezayir, Korsika İle A.B.D. nin Kaliforniya ve Florida eyaletlerine yayılmıştır. Pek çok yenidünya çeşidinin orjini Çin ve Japonya’ dır. Üretim miktarı bakımından Çin başta gelmektedir. Ülkemize 150- 200 yıl kadar önce Cezayir ve Lübnan’ dan geldiği tahmin edilmektedir.

Yenidünya üretim, tüketim ve ticareti, dünya ekonomisine paralel olarak ülkemiz ekonomisinde de diğer meyve türlerine göre önemli bir yere sahip değildir. Üretim ve tüketim hacmi daha çok Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde geniştir. Dünya yenidünya üretiminde birinci sırayı Çin (200.000 ton üretim ve 42.000 ha alan) almakta daha sonra bu ülkeyi Pakistan (28.800 ton üretim ve 11.000 ha alan), İspanya (41.487 ton üretim 2.914 ha alan) ve Japonya (10.245 ton üretim ve 2.420 ha alan) izlemektedir (FAO 2003). Türkiye’de yenidünya üretim teknolojisi, bu ülkelere göre çok geri olmamakla birlikte gelişmeye ihtiyaç göstermektedir. 2003 yılı verilerine göre; ülkemizde 1.420 ha alanda yaklaşık 288.000 adet yenidünya ağacı bulunmaktadır ve yaklaşık 250.000 adedi meyve verir durumdadır. Yıllık üretim yaklaşık olarak 13.000 ton civarındadır.

Düşük sıcaklıklar yenidünya yetiştiriciliğini sınırlayan önemli faktörlerdendir. -12 C0 sıcaklıkta ciddi zararlanmalar görülmektedir. Akdeniz Bölgesi uygun ekolojisi nedeniyle yenidünya yetiştiriciliği için diğer bölgelere oranla daha uygundur. Toplam yenidünya üretimin % 97.5’i Akdeniz Bölgesi’nde yapılmakta; Ege Bölge’si ve Karadeniz Bölgesi de %1.6’lık payla toplam üretime katkıda bulunmaktadır. Antalya İli en fazla üretimin yapıldığı ildir (7349 ton ürün ve yaklaşık 155.000 ağaç) ve bunu sırasıyla İçel (2600 ton ürün ve yaklaşık 74.000 ağaç) ve Hatay (1100 ton ürün ve 21.000 ağaç) illeri izlemektedir.

Yenidünya meyvesi taze olarak çok kısa bir periyot için pazara sunulabilmektedir. İçeriğinde bulunan zengin vitaminler (A,B,C), mineraller (fosfor ve kalsiyum), mineral tuzlar ve şekerler nedeniyle (Tablo 1). insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Yenidünya meyveleri yaygın olarak taze tüketilmekle birlikte reçel, şarap vb. gibi işlenmiş ürün olarak da değerlendirilmektedir.

Kaynak: BATEM
 Reklamlar

Facebook

Üst