Yerel Saat Hesaplamaları Nasıl Yapılır?


#1

Yerel Saat Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

yerel-saat-hesaplamalari.jpg


Dünya kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döndüğü için;
Güneş doğuda erken doğar erken batar.
Güneş batıda geç doğar geç batar.
Bu nedenle doğuda yerel saat her zaman ileri, batıda ise yerel saat her zaman geridir.

Boylamlar verilmiş yerel saat soruluyorsa

Yerel saat hesaplaması yapılırken sırasıyla yapılacak işlemler şu şekildedir.

1. İki nokta arasındaki meridyen (boylam) farkı bulunur.
• Verilen noktaların ikisi de doğu meridyeni ise, meridyen farkını bulmak için çıkarılır.
• Verilen noktaların ikisi de batı meridyeni ise, meridyen farkını bulmak için çıkarılır.
• Verilen noktaların biri doğu meridyeni diğeri batı meridyeni ise, meridyen farkını bulmak için toplanır.

UYARI:

Bir noktanın diğer noktaya göre doğuda veya batıda kalma ifadesinden o noktaların doğu veya batı yarı kürede bulunması anlaşılmamalıdır. Doğu ve batı kavramları birbirine göre görecelidir.

Aşağıdaki tabloyu inceleyecek olursak;

B noktası A noktasına göre daha batıdadır.
C noktası D noktasına göre daha batıdadır.
meridyen-boylam-farki-bulma.png

İki nokta arasındaki meridyen (boylam) farkı bulma tablosu

A ve B noktaları Batı Meridyeni'dir.
C ve D noktaları Doğu Meridyeni'dir.

2. İki nokta arasındaki zaman farkı tespit edilir.
Zaman farkını bulmak için, bulduğumuz meridyen farkı 4 dakika ile çarpılır. (Meridyenler arası zaman farkı 4 dakikadır.)

3. Bulduğumuz zaman farkı 60 dakikayı geçiyorsa saate çevrilir.

4. Bulunan zaman farkı;
• Yerel saati istenen nokta yerel saati verilen noktanın doğusunda ise doğuda yerel saat daha ileri olacağı için toplanır.
• Yerel saati istenen nokta yerel saati verilen noktanın batısında ise batıda yerel saat daha geri olacağı için çıkarılır.

Yerel Saat Hesaplamaları İle İlgili Çözümlü Sorular

Örnek 1: 30º doğu boylamındaki A noktasında yerel saat 10.20 iken, 45º doğu boylamındaki B noktasında yerel saat kaçtır?

Çözüm:
yerel_saat_hesaplamalari_1.png

Boylam Farkı: 45ºD-30ºD =15º
Zaman Farkı: 15ºx 4’ = 60’ (dakika) = 1 saat

..10.20 (verilen saat)
+ 01.00 (zaman farkı)
..11.20 (yerel saati istenen nokta daha doğuda olduğu için yerel saat ileridir.)

Örnek 2: 42º doğu boylamında yerel saat 14.00 iken, 30º doğu boylamında yerel saat kaçtır?

Çözüm:
yerel_saat_hesaplamalari_2.png

Boylam Farkı: 42ºD-30ºD =12º
Zaman Farkı: 12ºx 4’ = 48’ (dakika)

..14.00 (verilen saat)
- 00.48 (zaman farkı)
..13.12 (yerel saati istenen nokta daha batıda olduğu için yerel saat geridir.)

Örnek 3: 40º batı boylamındaki X noktasında yerel saat 15.30 iken, 90º batı boylamındaki Y noktasında yerel saat kaçtır?

Çözüm:
yerel_saat_hesaplamalari_3.png

Boylam Farkı: 90ºB-40ºB =50º
Zaman Farkı: 50ºx 4’ = 200’ (dakika) = 3 saat 20 dakika

..15.30 (verilen saat)
- 03.20 (zaman farkı)
.. 12.10 (yerel saati istenen nokta daha batıda olduğu için yerel saat geridir.)

Örnek 4: 50º batı boylamında yerel saat 15.10 iken, 15º batı boylamında yerel saat kaçtır?

Çözüm:
yerel_saat_hesaplamalari_4.png

Boylam Farkı: 50ºB-15ºB =35º
Zaman Farkı: 35ºx 4’ = 140’ (dakika) = 2 saat 20 dakika

..15.10 (verilen saat)
+ 02.20 (zaman farkı)
..17.30 (yerel saati istenen nokta daha doğuda olduğu için yerel saat ileridir.)

Örnek 5: 28º doğu boylamındaki Balıkesir’de yerel saat 12.40 iken, 9º batı boylamındaki Lizbon’da yerel saat kaçtır?

Çözüm:
yerel_saat_hesaplamalari_5.png

Boylam Farkı: 28ºD-9ºB =37º
Zaman Farkı: 37ºx 4’ = 148’ (dakika) = 2 saat 28 dakika

..12.40 (verilen saat)
- 02.28 (zaman farkı)
..10.12 (yerel saati istenen nokta daha batıda olduğu için yerel saat geridir.)

Yerel Saat Hesaplamaları Boylam Bulma

Güneşin Doğuş ve Batış Saatleri Nasıl Hesaplanır?
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst