Arama sonuçlarınız

 1. P

  Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli En Fazla ve En Az Olan Bölgeleri

  Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli En Fazla ve En Az Olan Bölgeleri Türkiye’de bölgeler arasında hidroelektrik potansiyel bakımından farklılığın ortaya çıkmasında yükselti ve yer şekillerinin farklılığı etkili olmuştur. Hidroelektrik üretimine en elverişli bölgemiz; eğim ve engebenin fazla...
 2. P

  Seracılık Neden En Çok Akdeniz Bölgesi'nde Yapılır?

  Seracılık Neden En Çok Akdeniz'de Yapılır? Seracılığın Yaygın Olduğu Bölgeler Nerelerdir? Cam ya da naylon örtülerle kaplanmış yerlerde sıcaklığın kontrol altında tutularak sebze ve meyve yetiştirilmesi faaliyetine seracılık denir. Seraların soğuk mevsimlerde ısıtılması maliyeti artırmaktadır...
 3. P

  Dönenceler Çevresi Neden Çöllerle Kaplıdır?

  Dönenceler Çevresi Neden Çöllerle Kaplıdır? Her iki yarım kürede 30° DYB’ den Ekvator’daki TAB’ ye doğru esen alize rüzgârları Ekvator üzerinde karşılaşır. Ekvator üzerinde karşılaşan alizeler yerden 3 - 4 km yükselerek 30° enlemlerine doğru hareket ederler. Bu rüzgârlara ise ters alize veya...
 4. P

  Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer ve Biyosferde Meydana Gelen Olaylar

  Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer ve Biyosferde Meydana Gelen Olaylar Litosferde meydana gelen olaylar • Kayaçların oluşumu • Tabakaların oluşumu • Yer şekillerinin oluşumu • Epirojenez (kıta oluşumu) • Orojenez (dağ oluşumu) • Erozyon • Heyelan • Deprem • Volkanizma • Toprakların...
 5. P

  Coğrafyanın Bölümleri ve Yararlandığı Bilim Dalları

  Coğrafyanın alt bölümleri nelerdir? Coğrafyanın bölümleri ve yardımcı bilim dalları şu şekilde sınıflandırılabilir. COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ 1. FİZİKİ COĞRAFYA Yerküre, havaküre ve su kürede meydana gelen olayları inceler. a. Jeomorfoloji Yerşekillerinin oluşumunu ve yeryüzünün biçimlenmesinde...
 6. P

  Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir?

  Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir? Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesinin amacı, Ekonomik yapıyı güçlendirmek, Gelir düzeyini yükseltmek ve bölge içi gelir dağılımını iyileştirmek, Bölge içi farklılıkları en aza indirerek bölgenin...
 7. P

  Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir?

  Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir? Yeşilırmak havzası gelişim projesinin amacı, Bu proje ile havzada akım düzensizliğinden kaynaklanan taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözümlenmesi planlanmaktadır. Havzanın ekolojik dengesini...
 8. P

  Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Projesi (ZBKP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir?

  Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Projesi (ZBKP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir? Zonguldak Bartın Karabük projesinin amacı, Özel sektöre yeni yatırım alanları açarak bölgesel gelişme planı hazırlamak ve bölgede yatırım alanları oluşturmak. Ayrıca ormancılık, balıkçılık...
 9. P

  Doğu Anadolu Projesi (DAP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir?

  Doğu Anadolu Projesi (DAP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir? Doğu Anadolu projesinin amacı, Doğu Anadolu'nun diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla başlatılmış olan bir projedir. Doğu Anadolu projesi hedefleri arasında ekonomisi tarım ve...
 10. P

  Konya Ovası Projesi (KOP) Hangi İlleri Kapsamaktadır?

  Konya Ovası Projesi (KOP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Konya ovası projesinin amacı, Tarım alanlarının sulanması, içme suyu elde etme ve enerji üretimini hedeflemektedir. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan iller: Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’dir.
 11. P

  Bakı Etkisi Sonucunda Güneşe Dönük Yamaçlarda Görülen Olaylar

  Bakı Etkisi Sonucunda Güneşe Dönük Yamaçlarda Görülen Olaylar Bakı faktörünün etkili olduğu yamaçların özellikleri • Güneş ışınlarını daha dik açı ile alır. • Sıcaklık ortalaması yüksektir. • Aynı tür bitkiler daha kısa sürede olgunlaşır. • Orman üst sınırı daha yüksektir. • Yerleşme üst...
 12. P

  İnsanın Doğal Ortama Olumlu ve Olumsuz Etkileri

  İnsanın Doğal Ortama Olumlu ve Olumsuz Etkileri İnsanların Doğal Ortama Olumlu Etkileri Ağaçlandırma yaparak veya engebeli alanlara teraslama yaparak erozyonu önlenmeye çalışması Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanları koruma altına alması Bitki örtüsü bakımından fakir olan bölgelerde...
 13. P

  Doğal Unsurlar ve Doğal Olayların İnsan Hayatındaki Etkileri

  Doğal Unsurlar ve Doğal Olayların İnsan Hayatındaki Etkileri Sıcaklık Sıcaklıkların çok yüksek ve çok düşük olduğu yerlerde yaşam zorlaşır. Belli dönemlerde görülen yüksek sıcaklıklar gerekli tedbirler alınmadığı taktirde insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. İnsanların normal yaşantısını...
 14. P

  Doğal Çevre Koşullarının İnsan Yaşamına Etkisi

  Doğal çevre koşullarının insan yaşamına etkisi hakkında örnekler: Kutuplarda yaşayan insanların kalın giysiler giymesi Kar yağışının ulaşımda akşamlara yol açması Kurak alanlarda insanların evlerini kerpiçten yapması Ekvatoral bölgede yaşayan insanların bütün yıl boyunca ince giysiler...
 15. P

  İzdüşüm Alanı ile Gerçek Alan Arasındaki Fark

  İzdüşüm Alanı ile Gerçek Alan Arasındaki Fark İzdüşüm alanı, arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düzlük kabul edilerek yapılan yüzölçümü hesaplamasıdır. Gerçek alan hesaplaması ise yer şekilleri yani arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınarak yapılır...
 16. P

  Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz?

  Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz? Strateji ve jeopolitik bilimin teorileri, coğrafi görüşlere dayanır. Tarihteki savaşlarda da ilk hedefler hep stratejik coğrafi konuma sahip yerler olmuştur. Bu gibi yerlerin savunulması, askeri taktik ve savaş alanlarının hazırlanması için bölgenin iklim şartlarını...
 17. P

  Dünya'daki En Uzun 10 Nehir

  Dünya'daki En Uzun 10 Nehir 1. Nil (6.695 km) Afrika 2. Amazon (6.452) Güney Amerika 3. Mississippi-Missouri (6.270 km) Abd 4. Yangtze (Chang Jiang) (6.245 km) Çin 5. Yenisey-Angara (5.550 km) Rusya 6. Huang He (Yellow) (5.464 km) Çin 7. Ob-Irtysh (5.410 km) Rusya 8. Amur (4.410 km) Kuzey...
 18. P

  Yıl Sonu Ders Kesim Tutanağı ve Yazılı Kağıdı Teslim Tutanağı

  Yıl Sonu Ders Kesim Tutanağı ve Yazılı Kağıdı Teslim Tutanağı İndir: http://yadi.sk/d/cGQm5ZVVRpU9S
 19. P

  Ödev Takip Formu

  Ödev Takip Formu İndir: http://yadi.sk/d/LiKSFWKVJQF25
 20. P

  Sene sonu ders kesim raporu.

  Sene sonu ders kesim raporu. İndir: http://yadi.sk/d/oZ2O1I61SiKG3

Reklamlar

Reklamlar

Üst