Arama sonuçlarınız

 1. F

  Türkiye'de Toprağa Dayalı Fabrikaların Bulunduğu Yerler Nerelerdir?

  Türkiye'de taşa ve toprağa dayalı sanayinin geliştiği yerler; Tuğla ve kiremit üreten tesislerin yoğunlaştığı başlıca alanlar; Eskişehir, Çorum, Tokat, Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Kastamonu ve Bartın'dır. Seramik sanayisinin geliştiği başlıca alanlar; Kütahya, İzmir, Bilecik (Söğüt...
 2. F

  Türkiye’de Dalga Aşındırması Hangi Kıyılarımızda Daha Yaygındır?

  Türkiye’de Dalga Aşındırması Hangi Kıyılarımızda Daha Yaygındır? Dağlar kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında daha yaygındır.
 3. F

  Hızlı Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları

  Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları • Üretim artar. • Vergi gelirleri artar. • Mal ve hizmetlere talep artar. • Yeni sanayi kolları ortaya çıkar. • İşçi ücretleri ucuzlar. • İhracatta rekabet kolaylaşır. • Ekonominin itici gücü olduğu için yeterli iş sahası varsa nüfus artışı üretimi...
 4. F

  Gaziantep İsmi Nereden Geliyor?

  Gaziantep İsmi Nereden Geliyor? Gaziantep ilinin yerleştiği coğrafi alanın, ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, ayrıca güneyden ve Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu ilin tarihinin çok renkli olmasını sağlamış...
 5. F

  Gaziantep’in Coğrafi Konumu

  Gaziantep’in Coğrafi Konumu Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleşme noktasında yer alan ilimiz 36° 28' ve 38° 01' doğu boylamları ile 36°38' ve 37° 32' kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İlimizin doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş...
 6. F

  Gazintep’in Dağları

  Gazintep’in Dağları Dağlar İlimizde genellikle dalgalı ve engebeli araziler yaygındır. Güneyde Hatay ve Osmaniye sınırını oluşturan Amanos (Nur) Dağları yer almaktadır. Burada tepeler 1527 m.'ye kadar yükselmektedir. İlin diğer dağlık kısmı ise bir yandan Nur Dağları'na paralel, İslahiye İlçesi...
 7. F

  Gazintep’in Ovaları ve Yaylaları

  Gazintep’in Ovaları ve Yaylaları Gazintep’in Ovaları İlimiz yüzölçümünün % 27 si ovalardan oluşmaktadır İslahiye, Barak, Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli Ovaları ilin önemli ovalarıdır Gaziantep Platosu'nun kuzeyi, yine bir çukurluk olan Araban Ovası ile kaplıdır. İslahiye ilçesi Gaziantep'in en...
 8. F

  Gaziantep’in İklimi

  Gaziantep’in İklimi Gaziantep'in Güneyinde ve Batısında Akdeniz İkliminden mutedil yarı karasal iklim tipi özellikleri gözlenirken İl Merkezi ve çevresinde özellikle doğu ve kuzey kesimlerinde mutedil karasal iklim özellikleri görülmüştür. Tespit edilen ılımanlıktan karasallığa geçiş bölgenin...
 9. F

  Gaziantep’in Bitki Örtüsü

  Gaziantep’in Bitki Örtüsü Gaziantep ilinin çok büyük bir bölümü Güneydoğu Anadolu step alanı içinde kalmaktadır. İlin Kuzeybatı kesimi ise Akdeniz bitki örtüsü ile Güneydoğu Anadolu step örtüsü arasında bir geçit alanı durumundadır. Güneydoğu Anadolu stepleri, Toros dağlarının...
 10. F

  Batman'ın İklim Özellikleri

  Batman'ın İklim Özellikleri Batman'ın iklim özellikleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oluşundan dolayı genel anlamda Uzak Akdeniz İklimi kapsamındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 750–1000 mm civarındadır. Kışlar bazen sert ve soğuk geçmektedir.2007.01.01 tarihinde termometreler -32 dereceyi...
 11. F

  Siirt'in Coğrafi Konumu

  Siirt'in Coğrafi Konumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 41° 57 doğu boylamı ve 37° -55 kuzey enlemi üzerinde yer alan Siirt doğudan Şırnak ve Van, kuzeyden Batman ve Bitlis, batıdan Batman, güneyden Mardin ve Şırnak İlleri ile çevrilidir. İl topraklarının büyük bölümü dağlarla kaplıdır. Kuzeyde...
 12. F

  Siirt'in Jeolojik Yapısı

  Siirt'in Jeolojik Yapısı Petrol arama amacıyla, Siirt topraklarında bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına göre, il alanı değişik jeolojik yaşta kütlelerden oluşmaktadır. Bu kütlelerin en eskisi Siirt-Bitlis arasında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan...
 13. F

  Siirt'in İklimi ve Bitki Örtüsü

  Siirt'in İklimi ve Bitki Örtüsü İklimi Siirt'te karasal iklim hüküm sürmekte ve dört mevsim en belirgin özellikleriyle yaşanmakta, Yazları sıcak ve kuraktır. En az yağış Kurtalan'da En fazla yağış Baykan'da görülür. GAP'ın devreye girmesiyle iklimde belirgin bir değişme gözlenmiş, İlkbaharda...
 14. F

  Siirt’in Akarsular

  Siirt’in Akarsuları Siirt İli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu ucunda yer alır. Bölge, Güneydoğu Anadolu Düzlükleri’nden sonra birden yükselmekte, doğu ve kuzey kesimleri bol yağış almaktadır. Bu nedenle, kuzeyden Muş Güneyi Dağları, doğudan Siirt Doğusu Dağları’yla çevrili olan il...
 15. F

  Siirt’in Platoları ve Yaylaları

  Siirt’in Platoları ve Yaylaları Siirt’te dağlardan sonra en ağırlıklı yeryüzü şekli platolardır. Büyük bir bölümü yüksek düzlükler şeklinde olan bu platolar, Siirt Doğusu Dağları’nın kuzey bölümünü oluşturan Doğruyol, Kurtalan, Kapılı ve Yazlıca Dağları’nın Botan Suyu ve kollarınca yarılmış...
 16. F

  Siirt’in Vadileri

  Siirt’in Vadileri Siirt İli’nde vadi oluşumları çok önemlidir. İlimizdeki dağlar ve platolar II. Zaman’daki kırılma ve kıvrımlarla şekillenmiştir. Sarp yapıda kalkerli oluşumlar egemen durumdadır. Suya karşı direnci çok düşük olan bu kalkerler, akarsu ve yüzey sularıyla hızla aşındırılmış, dar...
 17. F

  Siirt’in Dağları

  Siirt’in Dağları İlimizde yeryüzü şekilleri daha çok yüksek dağlar ile platolardan oluşmaktadır. Siirt’in kuzeyi ve doğusu yüksek ve sarp kesimlerdir. Genel olarak Güneydoğu Toroslar adıyla anılan bu dağ sırası, doğudan güneydoğuya genişçe bir yay çizerek Hakkâri Dağları’yla birleşmektedir...
 18. F

  Konya'nın Coğrafi Konumu

  Konya'nın Coğrafi Konumu Konya ili Anadolu Yarımadası'nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, şehrin kendi adıyla anılan Konya bölümünde yer almaktadır. İlimiz topraklarının büyük bir bölümü, İç Anadolu'nun yüksek düzlükleri üzerine rastlar. Güney ve güneybatı kesimleri Akdeniz...
 19. F

  Konya'nın Jeolojik Yapısı

  Konya'nın Jeolojik Yapısı Konya il sınırları içerisinde kalan alan, Türkiye'nin Ana Tektonik Üniteleri'nden Orta Anadolu Birliği'nin güney kesimi ile Toros Birliği'nin orta kesiminde kalmaktadır. Toros Birliği farklı çökelme ortamlarını yansıtan ve geç Kretase Paleosen (ikinci zaman sonu...
 20. F

  Konya'nın Yeryüzü Şekilleri

  Konya'nın Yeryüzü Şekilleri Konya ilinde en fazla alana sahip yeryüzü şekli ova ve platolardır. Ovaların tabanlarında yer alan çukur kısımlarında kapalı havzalar oluşmuştur. Yükseltiler az yer tutar, genellikle ilin güneyinde toplanmıştır. Ovalar, platolarla birbirinden ayrılmıştır. Platolar...
Üst