Arama sonuçlarınız

 1. B

  Ayda Neden Volkanik Olaylar ve Deprem Görülmez

  Ayda Neden Volkanik Olaylar ve Deprem Görülmez Ay iç ısısını kaybetmiştir. Bundan dolayı ayda volkanik olaylar ve deprem görülmez.
 2. B

  Plan, Harita ve Krokinin Ortak Özellikleri ve Farkları Nedir?

  Plan, Harita ve Krokinin Ortak Özellikleri ve Farkları Nedir? Harita Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Planlar Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük olan...
 3. B

  23 Eylül Ekinoksu Neden 2 Gün Gecikmeyle Gerçekleşir?

  Sonbahar Ekinoksu Neden 2 Gün Gecikir? Dünya’nın yörüngesinin elips olmasından dolayı dünya güneşe bazen yaklaşır, bazen güneşten uzaklaşır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak’tır. Buna Günberi (perihel) denir. En uzakta olduğu tarih ise 4 Temmuz’dur. Buna Günöte (afel) denir...
 4. B

  Neden? Gel-Git Olayı Her Gün 50 Dakika Gecikmeyle Yaşanır

  Neden? Gel-Git Olayı Her Gün 50 Dakika Gecikmeyle Yaşanır Dünyadaki herhangi bir meridyenin ard arda iki kez Güneş’in karşısından geçinceye kadar geçen süre 24 saattir. Buna güneş günü denir. Dünyadaki herhangi bir meridyenin ard arda iki kez Ay’ın karşısından geçinceye kadar geçen süre 24...
 5. B

  Mevsim Süreleri Neden Eşit Değildir?

  Mevsim Süreleri Yarım Kürelerde Neden Farklıdır? Mevsim Süreleri Neden Eşit Değildir? Dünya’nın yörüngesinin elips olmasından dolayı dünya güneşe bazen yaklaşır, bazen güneşten uzaklaşır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak’tır. Buna Günberi (perihel) denir. En uzakta olduğu tarih...
 6. B

  Harita ile Krokinin Ortak Özellikleri Nedir?

  Harita ile Krokinin Ortak Özellikleri Nedir? Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Herhangi bir alan ya da cismin kuşbakışı görünüşünün kabataslak bir düzleme...
 7. B

  Doğuda Yerel Saat Neden İleridir? Doğuda Güneş Neden Erken Doğar?

  Doğuda Yerel Saat Neden İleridir? Doğuda Güneş Neden Erken Doğar? Dünyam kendi ekseni çevresinde dönüş hareketini batıdan doğuya doğru yapmaktadır. Bundan dolayı doğudaki bir noktada güneş erken doğar, erken batar. Batıdaki bir noktada ise geç doğar geç batar. Bu nedenle doğudaki bir...
 8. B

  Şubat Ayı Neden 28 Gündür?

  Şubat Ayı Neden 28 Gündür? Dünya’nın yörüngesinin elips olmasından dolayı dünya güneşe bazen yaklaşır, bazen güneşten uzaklaşır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak’tır. Buna Günberi (perihel) denir. En uzakta olduğu tarih ise 4 Temmuz’dur. Buna Günöte (afel) denir. Dünya güneşe...
 9. B

  Ulusal Saat Kullanılmasındaki Amaç Nedir?

  Ulusal Saat Kullanılmasındaki Amaç Nedir? Ülke sınırları içinden geçen bir meridyenin yerel saatinin o ülkenin genelinde kullanılmasıdır. Buna ulusal saat denir. Ülkeler kendi sınırları içinde ticaret, ulaşım, haberleşme ve resmi işlemler gibi hizmetlerin yürütülmesinde karışıklık çıkmaması...
 10. B

  Ayda Atmosfer Olmamasının Sonuçları

  Ayda Atmosfer Olmamasının Sonuçları • Hava ve su yoktur. • Meteorolojik olay (bulut, sis, yağmur, kar vb.) görülmez. Bu nedenle ay yüzeyinde dış kuvvetler etkili değildir. Ay yüzeyi ilk oluşum şekillerini korumaktadır. • Uzaydan gelen meteorlar doğrudan ay yüzeyine düşer. Bu nedenle ay...
 11. B

  Neden? Ay Her Gün 50 Dakika Gecikmeyle Doğar

  Neden? Ay Her Gün 50 Dakika Gecikmeyle Doğar Dünyadaki herhangi bir meridyenin ard arda iki kez Güneş’in karşısından geçinceye kadar geçen süre 24 saattir. Buna güneş günü denir. Dünyadaki herhangi bir meridyenin ard arda iki kez Ay’ın karşısından geçinceye kadar geçen süre 24 saat 50...
 12. B

  Dünya’nın Geoid Şeklinde Olduğunun Kanıtı Nedir?

  Dünya’nın Geoid Şeklinde Olduğunun Kanıtı Nedir? Yerçekiminin dünyanın her yerinde aynı olmaması Ekvator’un çevresinin bir meridyen dairesinden uzun olması
 13. B

  Harita ile Kroki Arasındaki Fark Nedir?

  Harita ile Kroki Arasındaki Fark Nedir? Harita Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Kroki Herhangi bir alan ya da cismin kuşbakışı görünüşünün kabataslak bir...
 14. B

  Yeni Güne İlk Giren Ülke

  Yeni Güne İlk Giren Ülke Doğu ucu tarih değiştirme çizgisine sınırında yer alan Kiribati yeni güne ilk giren ülkedir. Büyük Okyanus'un orta kesiminde, takımadalardan oluşan bağımsız bir cumhuriyettir. Kiribati’nin başkenti Tarava şehridir. Kiribati, üç ada grubu (Gilbert Adaları, Phoenix...
 15. B

  Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi

  Dünya Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi İlk insanlardan Paleolitik çağa kadar geçen sürede nüfus artış hızının % 0,2 olduğu tahmin edilmektedir. Paleolitik Dönemde: 3 milyon Mezolitik Dönemde: 10 milyon Neolitik Dönemde: 300 milyon olduğu tahmin edilmektedir. YILLAR ------ DÜNYA NÜFUSU 1000...
 16. B

  Dünya’da Nüfus Artış Oranın Değişiminde Etkili Olan Faktörler

  Dünya’da Nüfus Artış Oranın Değişiminde Etkili Olan Faktörler Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük iken, gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı daha yüksektir. Nüfus artış oranının değişiminde etkili olan başlıca faktörler şunlardır: • Beslenme ve barınma şartlarının...
 17. B

  Nüfus Sayım Yöntemleri Nelerdir?

  Nüfus sayımları hangi yöntemlerle yapılır? Bir ülkenin nüfusunun nicelik ve niteliği ile ilgili veriler toplama işlemine nüfus sayımı denir. Dünyada en çok uygulanan iki türlü nüfus sayımı vardır. Ülkeler nüfus sayımı yaparken bu sayım yöntemlerinden birini seçebilir veya ikisini birlikte...
 18. B

  Dünya Nüfus Artışında Sıçramaya Neden Olan Olaylar

  Dünya nüfus artışındaki üç sıçrama dönemi: Nüfus bilim uzmanları, insanlık tarihi boyunca 3 büyük sıçrama döneminin yaşandığını düşünmektedir. 1- Birinci Sıçrama Dönemi: İnsanların alet yapımını keşfetmesiyle yaşanmıştır. Bu dönem günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl öncedir. Daha önceleri...
 19. B

  20. Yüzyıl Öncesi ve 20. Yüzyıl Sonrası Yapılan Nüfus Sayımlarının Amaçları

  Geçmişte ve Günümüzde Yapılan Nüfus Sayımlarının Amaçları Nüfus bir ülke için en önemli güç kaynağıdır. Ülkeler sahip oldukları nüfusu doğru bir şekilde değerlendirirse ülkenin kalkınması ve gelişmesi sağlanır. Bu nedenle ülke nüfusunun özelliklerini tanımak için nüfus sayımları yapılır. Nüfus...
 20. B

  Göç Alan Yerlerde Ortaya Çıkabilen Mekânsal Etkiler

  Göçün Mekansal Etkileri Göç Alan Yerlerde Ortaya Çıkabilen Mekânsal Etkiler • Nüfus artar. • İş alanları artar ve çeşitlenir. • Trafik sorunları artar. • Hava kirliliği artar. • Ses kirliliği artar. • Çarpık, plansız kentleşme ve gecekondulaşma artar. • Çeşitli demografik ihtiyaçların...
Üst