Arama sonuçlarınız

 1. K

  Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları

  Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları (Yrd.Doç., Öğr.Gör., Arş.Gör. veya MEB Okulları Müdür Yrd.'ları olabilir) Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi görevleri sınav öncesi ve sınav günü olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınav Öncesi Görevleri; Görevli olduğunu görevli işletim...
 2. K

  Şanlıurfa'nın Coğrafi Konumu

  Şanlıurfa'nın Coğrafi Konumu Şanlıurfa, 30-36 kuzey enlem ve 37-40 doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden 518 metre yüksekliktedir. Kuzey, batı ve güneyinde Fırat Nehri, doğusunda ise yine Fırat’ın kollarından olan Habur irmağı ile sınırlandırılmıştır. Doğusunda Mardin, batısında...
 3. K

  Şanlıurfa'nın Gezilecek Yerleri

  Şanlıurfa'nın Gezilecek Yerleri Balıklı Göl (Halil-Ür Rahman Gölü): Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı ve düştüğü noktadır. Yüce Allah'ın emriyle ateş suya, odunlar da balığa dönüşmüştür. Halk arasında Balıklıgöl olarak bilinir. Harran: Harran M.Ö 2000’ de Asurlular, M.Ö 612’de Babiller sonra...
 4. K

  Kilis'in İklimi ve Bitki Örtüsü

  Kilis'in İklimi ve Bitki Örtüsü İklim Yıllık ortalama yağış miktarı 515,8 mm'dir. Yağışlar genellikle yağmur biçiminde (yılın 2-3 günü karlıdır) "aralık, ocak, şubat, mart" aylarında yoğunlaşır. Yıllık ortalama nispi nem %56 (en yüksek kış aylarında, en düşük nem haziran) olup, yıllık ortalama...
 5. K

  Kilis'in Akarsuları

  Kilis'in Akarsuları Kilis ilinin batı bölümü, sularını Afrin çayı ve kolları aracılığıyla Amik ovası akarsu havzasına ve oradan da Asi nehri vasıtasıyla Akdeniz'e gönderirler. Doğu bölümü ise, yöre ölçüsünde önemli sayılabilecek iki küçük akarsu ile Halep güneyindeki Müftügölü kapalı havzasına...
 6. K

  Kilis'in Coğrafi Konumu

  Kilis'in Coğrafi Konumu Yüzölçümü 1.521 km² olan Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ nde, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’ nun güneybatı kısmında, Türkiye - Suriye sınırı boylarında 36° K enlemi ve 32° D boylamı değerleri arasındadır. Şehir bu konumuyla...
 7. K

  Kilis'in Yeryüzü Şekilleri

  Kilis'in Yeryüzü Şekilleri 1-Dağlık Alanlar Kilis bölgesi; batısında yer alan Hatay-Maraş olduğu içerisindeki İslahiye Ovasında Kurt dağlarıyla ayrılır. Güneyde Suriye sınırı yakınında kuzey - güney yönlü olan bu dağlık kuşak daha kuzeyde kuzeydoğu - güneybatı yönünde almakta ve kuzeybatıdan...
 8. K

  Diyarbakır'ın İklimi ve Bitki Örtüsü

  Diyarbakır'ın İklimi ve Bitki Örtüsü İKLİM Diyarbakır'da sert bir kara iklimi egemendir. Yazları çok sıcak geçer. Ama, kış soğukları Doğu Anadolu'nda olduğu kadar şiddetli değildir. Bunun başlıca nedeni, Güneydoğu Toroslar yayının kuzeyden gelen soğuk rüzgarları kesmesidir. İl merkezindeki...
 9. K

  Adıyaman İsmi Nereden Gelmektedir?

  Adıyaman İsmi Nereden Gelmektedir? Adıyaman isminin menşeyi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Birinci rivayete göre; Perre şehrinde cereyan ettiği belirtilen bir olaya bağlanmaktadır. FARRİN yada PERRE olarak bilinen şehirde PUT’ a tapan bir babanın yedi oğlu, babalarında evde olmadığı bir...
 10. K

  Adıyaman'ın Jeolojik Yapısı

  Adıyaman'ın Jeolojik Yapısı Adıyaman ili, Kuzeyde yer alan son derece kıvrımlı Toros sıra dağları ile güneyde ise Gazi Antep ve Şanlı Urfa illerinin son derece düz alanları arasında yer alır. Tektonik intikal kuşağında bulunan Adıyaman ilinde, fazla kıvrımlara az ama geniş düzlüklere kuzey...
 11. K

  Adıyaman'ın İklimi ve Bitki Örtüsü

  Adıyaman'ın İklimi ve Bitki Örtüsü İklim Adıyaman'ı doğudan batıya doğru bölen Anti Torosların kuzeyinde kalan dağlık bölgenin iklimi ile güneyinde kalan bölgenin iklimi birbirinden farklıdır. Kuzeyde bulunan Çelikhan ile Gerger ilçesinin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesi iklim özelliklerini...
 12. K

  Adıyaman'ın Akarsuları ve Gölleri

  Adıyaman'ın Akarsuları ve Gölleri Akarsular Fırat Nehri İlin en önemli akarsuyudur. Diğer akarsuları ise şunlardır; Sofraz Çayı, Ziyaret Çayı, Çakal Çayı, Kalburcu Çayı, Eğri Çayı, Besni Akdere Çayı, Şepker Çayı, Çat Deresi, Gürlevik Deresi ve Halya Deresi ile Gölbaşı, İnekli, Azaplı ve...
 13. K

  Adıyaman’ın Dağları

  Adıyaman’ın Dağları Kuzey kesimi, Torosların uzantısı olan Malatya Dağları ile kaplıdır. Güneye inildikçe yükselti azalır ve tamamıyla ova nitelikli araziler başlar. Çelikhan, Tut ve Gerger ilçelerinin tamamına yakını dağlık bölge özelliğini taşır. Merkez, Besni ve Kahta ilçelerinin kuzey...
 14. K

  Siirt İsmi Nereden Gelmektedir

  Siirt İsmi Nereden Gelmektedir? Siirt adının Sami Dili’nden geldiği öne sürülmektedir. Bazı kaynaklarda bu adın, Keldani Dili’nden, kent anlamına gelen Keert (Kaa’rat) sözcüğünden kaynaklandığı yazılıdır. Siirt sözcüğü, isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird, gibi çeşitli biçimlerde...
 15. K

  Yozgat'ın İklim Özellikleri

  Yozgat'ın İklim Özellikleri Yozgat İl’inde, İç Anadolu Bölgesi’nin yarı kurak karasal iklimi hakimdir. Deniz etkisine kapalı olduğu için, yazlar sıcak ve kurak; kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Yaz ile kış; gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları yüksektir. Sert iklim koşulları, Yeşilırmak...
 16. K

  Yozgat'ın Fiziki Coğrafyası

  Yozgat'ın Fiziki Coğrafyası Ülke topraklarının % 1.82’sini oluşturan Yozgat İli, yer şekilleri bakımından genelde sade bir yapıya sahiptir. Yer şekillerinin büyük bölümünü platolar kaplamaktadır. Plotaların üzerinde yüksekliği fazla olmayan dağ ve tepeler vardır. Plato yüzeyini parçalayan vadi...
 17. K

  Yozgat'ın Coğrafi Konumu

  Yozgat'ın Coğrafi Konumu Yozgat doğudan Sivas; güneyden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir; batıdan Kırıkkale; kuzeyden ise Amasya, Çorum ve Tokat illeri ile çevrili olup, 34º 05’ - 36º 10’ doğu meridyenleri ile 38º 40’ - 40º 18’ kuzey paralelleri arasında yer alır. Deniz seviyesinden 1300 metre...
 18. K

  Yozgat İsmi Nereden Gelmektedir?

  Yozgat İsmi Nereden Gelmektedir? İlin, asıl adı "BOZOK" olup, zamanla "Yozgat" olarak değiştirilmiştir. Oğuz'ların; "BOZOK" koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte, yöre "BOZOK" ismiyle anılmıştır. 1800'lü yıllara doğru bu ismin yanı sıra "YOZGAT" adı da telaffuz edilmiştir...
 19. K

  Yozgat İli'nin Coğrafi Özellikleri

  Yozgat İli'nin Coğrafi Özellikleri YER ŞEKİLLERİ: Ülke topraklarının %1.82'sini oluşturan Yozgat ili, yer şekilleri bakımından genelde sade bir yapıya sahiptir. Yer şekillerinin büyük bölümünü platolar kapsamaktadır. Platolar üzerinde yüksekliği fazla olmayan dağ ve tepeler vardır. Plato...
 20. K

  Sivas İsmi Nereden Geliyor?

  Sivas İsmi Nereden Geliyor? Sivas’a farklı dönemlerde hakim olan devletler, şehre kendilerine özgü değişik isimler vermişlerdir. Bunlar; Sebaste, Sipas, Megalopolis, Kabira, Diaspolis (Tanrı Şehri), Talaurs, Danişment İli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas isimleridir. Bu gün kullanılan...
Üst