Arama sonuçlarınız

 1. A

  Paraleller Arası Mesafe Hesaplamaları

  Paraleller Arası Mesafe Hesaplamaları İki Paralel Arasındaki Uzaklığı Bulma Paralel daireleri arasındaki mesafeyi bulmak için şu işlem yapılır. İki nokta arasındaki paralel farkı bulunur. Bunun için; Verilen noktaların ikisi de kuzey yarımkürede ise, paralel farkını bulmak için çıkarılır...
 2. A

  Yerel Saat Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

  Yerel Saat Hesaplamaları Nasıl Yapılır? Dünya kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döndüğü için; Güneş doğuda erken doğar erken batar. Güneş batıda geç doğar geç batar. Bu nedenle doğuda yerel saat her zaman ileri, batıda ise yerel saat her zaman geridir. Yerel saat hesaplaması...
 3. A

  Kesir Ölçeğin Çizgi Ölçeğe Çevrilmesi

  Kesir Ölçeğin Çizgi Ölçeğe Çevrilmesi Kesir ölçek cm olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle kesir ölçeği birimi, çizgi ölçekte kullanacağımız birimine (m, km gibi.) çevirerek 1 cm’nin karşılık geldiği değeri bulmalıyız. Bulduğumuz bu değer aynı zamanda çizgi ölçekteki birimler arasındaki artış...
 4. A

  Çizgi Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi

  Çizgi Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi Çizgi ölçeğin uzunluğu – harita uzunluğunu, Çizgi ölçeğin başındaki ve sonundaki değerlerin toplamı – gerçek uzunluğu gösterir. Bu nedenle ölçek hesaplama formülünden hareket ederek çizgi ölçeğin boyunu, gösterdiği gerçek uzunluğa böleriz. Kesir ölçek...
 5. A

  Bilim ve Teknik Dergisi - 2017 Gök Olayları Yıllığı

  Bilim ve Teknik Dergisi - 2017 Gök Olayları Yıllığı 2017 Gök Olayları yıllığına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2017 Gök Olayları Yıllığı (PDF, 8 MB)
 6. A

  Ormanların Faydaları | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Ormanların Faydaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%C4%B1n%20Faydalar%C4%B1.pdf
 7. A

  Türkiye Ormanlarında Yayılış Gösteren Asli Ağaç Türleri | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Türkiye Ormanlarında Yayılış Gösteren Asli Ağaç Türleri T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Asli%20A%C4%9Fa%C3%A7%20T%C3%BCrleri.pdf
 8. A

  Türkiye Ormanlarında Odun Dışı Ürünler | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Türkiye Ormanlarında Odun Dışı Ürünler T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye%20Ormanlar%C4%B1nda%20Odund%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20%C3%9Cr%C3%BCnler.pdf
 9. A

  Türkiye Orman Varlığı - 2006 | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Türkiye Orman Varlığımız - 2006 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%202006.pdf
 10. A

  Orman Atlası - 2013 | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Orman Atlası - 2013 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf
 11. A

  Türkiye'nin Sulak Alanları - PDF

  Türkiye'nin Sulak Alanları - PDF İndir: http://www.turkiyesulakalanlari.com/wp-content/uploads/sulak-alan-kartları-6x9-01.pdf
 12. A

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2015

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2015 Türkiye'nin orman varlığı hakkında T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. İndir: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Türkiye Orman Varlığı-2016-2017.pdf
 13. A

  Büyük Menderes Havza Atlası

  Büyük Menderes Havza Atlası Büyük Menderes Havza Atlası, Büyük Menderes Nehri’nin can verdiği Büyük Menderes Havzası’nın dününü ve bugününü, sosyo-ekonomik ve ekolojik yönden ele alarak, verilerle, analizlerle, haritalarla ve fotoğraflarla ortaya koymakta, geleceğine ışık tutuyor. Kaynak...
 14. A

  Rakamlar Ne Diyor? Türkiye - 2015

  Rakamlar Ne Diyor? Türkiye - 2015 İÇERİK : İlk kez 2005 yılında yayımlanan bu yayında; nüfus ve göç, hayati istatistikler, yaşam memnuniyeti, sağlık, eğitim ve kültür, turizm, adalet, işgücü, gelir ve yaşam koşulları, tüketim harcamaları ve harcamaya dayalı yoksulluk, tarım, çevre, enerji...
 15. A

  İstatistiklerle Türkiye, 2014

  İstatistiklerle Türkiye, 2014 İÇERİK : İlk kez 2006 yılında yayımlanan bu yayında; arazi, iklim, çevre, nüfus ve göç, demografi , sağlık, eğitim ve kültür, turizm, adalet, seçimler, sosyal güvenlik, çalışma, tarım, iş istatistikleri, enerji, ulaştırma ve haberleşme, dış ticaret, fiyat ve...
 16. A

  Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013

  Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013 İÇERİK : Arazi ve iklim, çevre, nüfus ve göç, demografi, sağlık, eğitim ve kültür, turizm, adalet, seçim, sosyal güvenlik, çalışma, tarım, iş istatistikleri, enerji, ulaştırma ve haberleşme, dış ticaret, fiyat ve endeksler, satınalma gücü paritesi, para, banka...
 17. A

  Orman Kitabı

  Orman Kitabı Türkiye’nin önemli kuş, bitki ve memeli türleri mi öğrenmek istiyorsunuz? Biyolojik çeşitlilik, orman ekosistemi ve korunan alanlar hakkında bilimsel araştırma mı yapıyorsunuz? WWF-Türkiye’nin yayımladığı Ormanın Kitabı biyolojik çeşitlilik, ekosistemler ve iklim değişikliği...
 18. A

  Güneş Atlası

  Güneş Atlası WWF’in yayımladığı Güneş Atlası. Kaynak adresi: http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/gune_atlas_yonetici_ozeti.pdf
 19. A

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2012

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2012 Türkiye'nin orman varlığı hakkında T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. İndir: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman Varlığımız.pdf
 20. A

  Türkiye'nin Coğrafi Konumu

  KPSS Coğrafya - Türkiye'nin Coğrafi Konumu Herhangi bir noktanın dünya üzerinde ki yerine coğrafi konum denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik konum: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin enlem ve boylam derecelerine belirlenen konumuna matematik konum denir. Buna göre Türkiye...
Üst