Arama sonuçlarınız

 1. A

  Akarsuyun Aşındırmasında Etkili Olan Faktörler

  Akarsuyun Aşındırmasında Etkili Olan Faktörler Akış hızı: Akarsuyun akış hızı arttıkça aşındırma artar. Yatak eğimi: Akarsuyun yatak eğiminin artması akarsuyun akış hızını artıracağı için aşındırma artar. Su miktarı: Akarsuyun yatağındaki su miktarının artması akarsuyun aşındırma gücünü...
 2. A

  Ekvatoral İklim Tipinde Konveksiyonel Yağışların Görülmesinin Nedeni Nedir?

  Ekvatoral İklim Tipinde Konveksiyonel Yağışların Görülmesinin Nedeni Nedir? Konveksiyonel yağışlar ısınan havanın yükselmesi ve soğuması sonucu oluşur. Ekvatoral bölgede yıl boyu sıcaklık şartları yüksek olduğu için ısınan hava yükselir ve soğuyarak yağış bırakır. Bu olaya nemlilik...
 3. A

  Dünya Üzerinde Güneş Işınları Nerelere Dik Açıyla Gelir. Neden?

  Dünya Üzerinde Güneş Işınları Nerelere Dik Açıyla Gelir. Neden? Güneş Işınları Hangi Bölgelere Dik Düşer? Güneş ışınlarının dünya üzerine dik açıyla gelebildiği noktalar dönenceler arasında kalan yerlerdir. Dünya'nın eksen eğikliği olan 23 derece 27’ lık eğiklik açısı dönencelerin sınırını...
 4. A

  SSCB'nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını İlan Eden Türk Devletleri

  SSCB'nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını Kazanan Türk Devletleri ve Tarihleri 1917 Ekim Devrimi ile iktidara gelen Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler tarafından 1922 yılında kurulan SSCB, Soğuk Savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında önemli bir güç konumunda idi...
 5. A

  Haritalarda Uzunluk Hesaplama Soruları ve Cevapları

  Haritalarda Uzunluk Hesaplama Soruları ve Cevapları Uzunluk hesaplamalarını doğru yapabilmek için; Uzunluk ölçüsü birimlerinin 10’ar 10’ar büyüdüğü ve 10’ar 10’ar küçüldüğü unutulmamalıdır. Haritalarda uzunluk hesaplamaları yapılırken, sorunun hangi birimle sorulduğu, cevabın hangi birimle...
 6. A

  Haritalarda Alan Hesaplama Soruları ve Cevapları

  Haritalarda Alan Hesaplama Soruları ve Cevapları Alan hesaplamalarını doğru yapabilmek için; Alan ölçüsü birimlerinin 100’er 100’er büyüdüğü ve 100’er 100’er küçüldüğü unutulmamalıdır. 1 km² = 1.000.000 m² 1 m² = 10.000 cm² 1 km² = 10.000.000.000 cm² Haritalarda Gerçek Alan Hesaplama...
 7. A

  Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Durumların Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler

  Sıcaklık Enlem İlişkisine Ters Durumların Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler Dünya’nın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülür. Buna bağlı olarak sıcaklık değerleri de Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bu duruma enlem etkisi...
 8. A

  Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Dünya'dan ve Türkiye'den Örnekler

  Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Örnekler Dünya’nın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülür. Buna bağlı olarak sıcaklık değerleri de Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bu duruma enlem etkisi denir. Ekvator’a yakın...
 9. A

  SSCB'nin Dağılmasından Sonra Kurulan Devletler

  SSCB'nin Dağılmasından Sonra Kurulan Devletler 1917 Ekim Devrimi ile iktidara gelen Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler tarafından 1922 yılında kurulan SSCB, Soğuk Savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında önemli bir güç konumunda idi. 1985 yılında iktidara gelen...
 10. A

  Enlemin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler

  Enlemin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem denir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Dünya’nın geoid şeklinden dolayı güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülür. Buna bağlı olarak Ekvatordan...
 11. A

  Doğanın İnsan Üzerindeki Etkilerine Örnekler

  Doğanın İnsan Yaşantısına Olumlu ve Olumsuz Etkilerine Örnekler • Ilıman iklim kuşağında nüfus ve yerleşmenin fazla olması • Ilıman iklim kuşağında yaşayan insanların kışın kalın, yazın ince elbise giyinmesi • Dağlık engebeli alanlarda yol yapım maliyetlerinin yüksek olması • Yağışın az...
 12. A

  İnsanın Doğaya Olumlu ve Olumsuz Etkilerine Örnekler

  İnsanın Doğaya Olumlu ve Olumsuz Etkilerine Örnekler İnsanın Doğaya Olumlu Etkilerine Örnekler • İnsanların ağaç dikerek yeşil alanların artmasını sağlaması • Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanları koruma altına alması • Sokaklarda yaşayan hayvanlar için barınak yapılarak bu...
 13. A

  Yükseltinin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler

  Yükseltinin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler Troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısınmaktadır. Bu nedenle yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Troposferde yükseldikçe her 100 m.de sıcaklık 0,5°C azalır. Bu durumun temel nedeni; Dünya’nın alttan (yerden) ısınması ve yükseldikçe...
 14. A

  Sıcaklık ve Nem Arasındaki İlişkiyi Gösteren Örnekler

  Sıcaklık ve Nem Arasındaki İlişkiyi Gösteren Örnekler Havadaki su buharına nem denir. Okyanus, deniz ve göl kıyılarında havadaki nem oranı fazladır. Deniz etkisine kapalı kara içlerinde ve yüksek yerlerde nem miktarı azdır. Havadaki su buharı güneşten gelen ışınları tutarak yeryüzünün...
 15. A

  Yugoslavya'nın Dağılmasıyla Kurulan Devletler

  Yugoslavya'nın Dağılmasıyla Kurulan Devletler Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin ortadan kalkmasıyla aynı topraklar üzerinde kurulan devletler; • Bosna-Hersek • Hırvatistan • Slovenya • Makedonya • Sırbistan • Karadağ • Kosova
 16. A

  İzohips Haritalarından Yararlanarak Hangi İşlemler Yapılabilir?

  İzohips Haritalarından Yararlanarak Hangi İşlemler Yapılabilir? Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip noktaları birleştirilmesi ile oluşturulan, kapalı eğrilere “izohips” denir. İzohips haritalarından yararlanarak; • Bir noktanın yükselti değeri, • İki nokta arasındaki eğim...
 17. A

  Harita Çiziminde Oluşan Hataların Nedenleri

  Harita Çiziminde Oluşan Hataların Nedenleri Dünya’nın Küresel Şekli: Dünya’nın küresel şeklini kağıt üzerine aktarırken şekillerde ve boyutlarda bozulmalar ortaya çıkmaktadır. Dünya’nın küresel şeklinden dolayı haritalardaki bozulma Ekvator’dan kutuplara doğru artar. Yeryüzü Şekilleri: Dağlık...
 18. A

  Dünya'nın Eksen Eğikliği Fazla Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 30° Olsaydı!

  Dünya'nın Eksen Eğikliği Fazla Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 30° Olsaydı! Dünya, güneşin karşısında eğik olarak durmaktadır. Ekvator düzlemi ile ekliptik (yörünge düzlemi) arasında 23°27’ lık açı vardır. Buna eksen eğikliği denir. Eksen eğikliği fazla olsaydı. Örneğin eksen eğikliği 30°...
 19. A

  Dünya'nın Eksen Eğikliği Az Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 15° Olsaydı!

  Dünya'nın Eksen Eğikliği Az Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 15° Olsaydı! Dünya, güneşin karşısında eğik olarak durmaktadır. Ekvator düzlemi ile ekliptik (yörünge düzlemi) arasında 23°27’ lık açı vardır. Buna eksen eğikliği denir. Eksen eğikliği az olsaydı. Örneğin eksen eğikliği 15° olsaydı...
 20. A

  Dünyanın Eksen Eğikliği Olmasaydı Ne Olurdu?

  Dünyanın Eksen Eğikliği Olmasaydı Ne Olurdu? Dünya, güneşin karşısında eğik olarak durmaktadır. Ekvator düzlemi ile ekliptik (yörünge düzlemi) arasında 23°27’ lık, ekliptik (yörünge düzlemi) ile yer ekseni arasında 66°33’ açı vardır. Buna eksen eğikliği denir. Eksen eğikliği olmasaydı...
Üst