Arama sonuçlarınız

 1. C

  Kaynakça

  Kaynakça Coğrafya sözlüğü hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Çevre Sözlüğü, M. Ferruh ONUR Fluviyal Jeomorfoloji: http://www.dicle.edu.tr/a/skaradogan/2/fluviyal.pdf Klimatoloji 1 (DMİ Yayınları) : http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/klimatoloji1.pdf Klimatoloji 2 (DMİ Yayınları) ...
 2. C

  Göz Aşısı

  Göz Aşısı : Odunsu bitkilerde, üretilmesi istenilen türden alınan gözlerin ( tomurcukların) aynı cinsin yabani türüne yerleştirilerek üretilmesi tekniği.
 3. C

  Gölge Ağaçları

  Gölge Ağaçları: Fazla ışıktan hoşlanmayan, tersine gölgeli ortamları yeğleyen, kayın, gürgen porsuk gibi ağaçlar.
 4. C

  Gölet

  Gölet: Genellikle gölden küçük ve havuzdan büyük, doğal yada yapay olarak yapılmış su oluşumu.
 5. C

  Gök Ekvatoru

  Gök Ekvatoru: Yer ekvatoru yarıçapının sonsuza doğru uzatılmasıyla oluşan eksene denir.
 6. C

  Gök Ekseni

  Gök Ekseni: Dünya kutuplar yarıçapının sonsuza doğru uzatılması ile oluşan eksene denir.
 7. C

  Gök Atlası

  Gök Atlası: Gök adası içerisindeki yıldızların yerlerini göstermeye çalışan haritalar takımlarından oluşan atlastır.
 8. C

  Günlük Ekstrem Değerler

  Günlük Ekstrem Değerler: Bir gözlem günü içinde kaydedilen en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri.
 9. C

  Güneş Dizgesi

  Güneş Dizgesi: Yeryuvarına en yakın yıldız olan Güneşle onun çevresinde dolanan gezegenler ve öteki küçük gök cisimlerinden oluşan topluluk.
 10. C

  Gün-Tün Eşitliği

  Gün-Tün Eşitliği: Yıl içerisinde gece ile gündüz sürelerinin eşit olduğu duruma denir.
 11. C

  Guyot

  Guyot: Üstü adeta bıçak gibi kesilmiş, yani düz olan deniz altı tepesi. Deniz tabanının çökmesine paralel olarak adalar, deniz seviyesine yaklaştığında dalgalar tarafından aşındırılarak düzleşir ve daha sonra bu düzleşen ada deniz tabanı çökmeye devam ettiği için su altında kalır.
 12. C

  Guvernör

  Guvernör: Devlet bankasını yöneten kimse.
 13. C

  Gutasyon

  Gutasyon : Bitkilerdeki fazla suyun yapraklardan damla damla akması.
 14. C

  Gravite

  Gravite: Yeryüzündeki bir cismi etkileyen; yerçekimi kuvveti ve yerin dönmesinden kaynaklanan merkezkaç kuvvetlerinin bileşkesidir.
 15. C

  Gradyan

  Gradyan: İki kuvvet arasındaki yükselme veya düşme farkı. Basınç gradyanıdır.
 16. C

  Graben

  Graben: Çöküntü hendeği.
 17. C

  Gnays

  Gnays : Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşan metamorfik (başkalaşım) bir kayaç.
 18. C

  Gmt

  Gmt: Greenwich orta saati.
 19. C

  Gizli İşsizlik

  Gizli İşsizlik : Tarım teknolojisi aynı kalmak koşuluyla, tarımsal iş gücünden çekildiği hâlde, üretimde farklılık yaratmayacağı düşünülen iş gücü miktarı. Gizli işsizlik daha çok tarım kesimi için söz konusu olmaktadır.
 20. C

  Gerçek Alan

  Gerçek Alan: Yeryüzü şekillerinin bütün engebeleriyle birlikte hesaplanan alanına gerçek alan denir. Bir yerin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazla ise o yer engebeli ve dağlıktır. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark az ise o yer, yerşekilleri bakımından sade bir yapıya...
Üst