başkalaşmış kayaçlar


 1. C

  Gnays

  Gnays : Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşan metamorfik (başkalaşım) bir kayaç.
 2. C

  Filat

  Filat: Kil taşının yüksek sıcaklık ve basınç sonucu değişime uğraması sonucu ortaya çıkan taş türüdür.
 3. C

  Mika

  Mika: Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral.
Üst