bitki türleri


 1. C

  Geofitler

  Geofitler : Geophytler. Kışın tomurcuklarını toprak altında koruyan; yumrulu, soğanlı bitkiler grubu.
 2. C

  Garig

  Garig: Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip edildiği, toprağın inceldiği alanlarda genelde diz boyu yüksekliğinde dikenli çalılardan oluşan bitki topluluklarına garig denir. Garig çalı topluluğunun başlıcaları; lavanta çiçeği, diken çalısı, süpürge çalısı, laden, yasemin ve fundadır.
 3. C

  Fethobenthos

  Fethobenthos : Bentik bölgelerde yaşayan bitki topluluklarıdır.
 4. C

  Fanerofit

  Fanerofit : Ağaç ve ağaççıklar gibi kapalı tohumluların oluşturduğu bitki toplulukları. Fanerofit, (Phanerophyt) Çiçekli bitkiler topluluğu. Veya, tomurcukları yerden en az bir karış ve daha yüksekte olan boylu, odunsu bitkiler olup; Nanafaneroitler (cüce), Mikrofaneoraitler (küçük)...
 5. C

  Fundalık

  Fundalık : Karakteristik bitkisi süpürge otları olan, az nemli, asit ortamlı ve sert humuslu topraklarda yetişen çalımsı bitkiler.
 6. C

  Herbaprennial

  Herbaprennial : Çok yıllık otsu bitkiler.
 7. C

  Herbiye

  Herbiye : Kurutulmuş bitki örnekleri.
 8. C

  Horizontalis

  Horizontalis : Yatay dallanan, görünüşü yuvarlak formlu olan ağaçlar, bitkiler.
 9. C

  Hydrophyt

  Hydrophyt: Köklü, vejetatif kısmı su içinde ya da suda yüzen bitkiler.
 10. C

  Efemeral Bitkiler

  Efemeral Bitkiler: Çok kısa ömürlü bitkiler. (Çöl bitkileri gibi.)
 11. C

  Emergents

  Emergents : Kökleri su içinde, gövdesi dışarda su üstü bitkileri.
 12. C

  Epifit

  Epifit: Ana besin maddelerini atmosferden sağlayarak diğer bitkiler üzerinde büyüyen fakat parazit olmayan bitki. Bu bitkiler ekvatoral ormanlarda yaygındır.
 13. C

  Eromofit

  Eromofit : Çöl bitkileri.
 14. C

  Kalkisol Bitkiler

  Kalkisol Bitkiler: Kireçli topraklarda yetişen bitkiler.
 15. C

  Kserofil

  Kserofil : Kuraklığı seven bitki.
 16. C

  Leptofil

  Leptofil : Yaprak yüzeyleri 25 mm² den küçük bitkiler.
 17. C

  Lian'lar

  Lian'lar : Sarılıcı bitkiler.
 18. C

  Litofitler

  Litofitler : Kaya bitkileri.
 19. C

  Liyan

  Liyan: Yüksek ağaçların dal ve gövdelerini saran, ışığa yönelme zorunluluğu nedeniyle, en yüksek ağaçların doruklarına kadar tırmanarak, oradan başka ağaçlara uzanıp, orman ağaçlarını birbirine bağlayan bitkilerdir.
 20. C

  Megaterm Bitki

  Megaterm Bitki Megaterm Bitki: Yıllık ortalama sıcaklığın 20 °C nin üzerinde olan, sıcak iklim kuşağında yetişen bitkiler grubu için kullanılır.
Üst