bitki türleri


 1. C

  Sarılıcılar

  Sarılıcılar : Bitki, duvar, çit gibi objelere sarılarak yaşamlarını sürdüren, sarmaşıklar gibi bitkiler. Lian’lar.
 2. C

  Sukkulent

  Sukkulent Sukkulent : Saplarında sulu özel dokular bulunan, yazları kurak iklim kuşağının bitki formları. Etli ve sulu saplı – gövdeli bitkiler.
 3. C

  Saksikol Bitkiler

  Saksikol Bitkiler Saksikol Bitkiler : Yaşam yeri olarak taşların üzerini seçen, toprağa bağlı olmayan bitki grupları (Mantarlar, likenler gibi ).
 4. C

  Sciophyt

  Sciophyt : Gölge bitkileri.
 5. C

  Siyonofil

  Siyonofil : Kar altında yaşamını sürdüren bitkiler grubu.
 6. C

  Terophyt (Terofit)

  Terophyt (Terofit) : Gelişmesi bir vejetasyon döneminde tamamlanan ve kışı tohum halinde toprak içinde geçiren bir yıllık bitkiler ( Gelincik gibi ).
 7. C

  Tropofit

  Tropofit : Kuraklık, fazla yağış gibi ortamlardan etkilenmeyen, uygun olmayan mevsimlerde bu durumu tohum ve spor halinde geçiren bitki grubu.
 8. C

  Basidofil

  Basidofil : Alkali topraklara dayanıklı bitkiler grubu.
 9. C

  Barofit

  Barofit : Deniz diplerinde, yüksek basınç altında yaşayabilen bitkiler.
 10. C

  Uyarca

  Uyarca: Kurak ve nemli mevsimlerin birbiri ardından geldiği, kış ve yaz mevsimlerinin belirgin olduğu bölgelerin bu şartlarına uyar şekilde değişikliğe uğrar bitkiler.
 11. C

  Yer Örtücü

  Yer Örtücü : Yeşillendirilmesi istenilen toprak, kayalık gibi yerlerde yetiştirilen ve üretilen , genelde sürünücü veya sarılıcı otsu bitkiler grubu.
 12. C

  Üst Bitken

  Üst Bitken: Tropikal bölgelerde, başka bitkilerin üstünde yerleşen, fakat o bitkilerle beslenmeyen bitkiler.
 13. C

  Kalsikolum

  Kalsikolum : Kalkerli topraklarda gelişen ve yaşayan bitkiler grubu (kalsifit).
 14. C

  Kuprofit

  Kuprofit : Bakırca zengin topraklarda yetişen bitkiler grubu.
 15. C

  Kserofit

  Kserofit: Kurakçıl bitkiler. Kurak bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış bitkiler.
 16. C

  Kültür bitkisi

  Kültür bitkisi: İnsan tarafından ekilip dikilen (tarımı yapılan) bitki. Tarım bitkisi.
 17. C

  Kameofit Bitkiler

  Kameofit Bitkiler : Tomurcukları toprağa yakın, otsu-odunsu, kısa boylu ve arit iklim kuşağının bitki grupları.
 18. C

  Zerafit'ler

  Zerafit'ler : Kuru ortam bitkileri.
 19. C

  Glikofit

  Glikofit : Az tuzlu topraklarda yetişen flora.
 20. C

  Higrofit

  Higrofit Higrofit: Nemcil bitki. Suyun bulunduğu alanlarda yetişen ve bu alanlara uyum sağlamış olan bitkiler.
Üst