çöl


 1. C

  Çöl

  Çöl Çöl: Özellikle sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde geniş alanlar kaplayan kurak, sürekli akıştan ve bitki örtüsünden yoksun, günlük ve mevsimlik sıcaklık ayrımları yüksek, nüfuslanma ve yerleşim olanakları çok sınırlı bölgelere verilen ad.
 2. C

  Çölleşme

  Çölleşme: Özellikle yarı kurak bölgelerde doğal örtünün yok edilmesi ile toprakların aşındığı yerlerde zemini oluşturan ince malzemenin rüzgarla taşınarak kumul örtülerin meydana gelmesi ortamın tamamen bozulması.
 3. C

  Erg

  Erg : Afrika’da kumlardan oluşan çöllere verilen isim.
 4. C

  Kaya Çölü

  Kaya Çölü : Hammada. Rüzgarların ince materyali savurup taşıdığı ve yerinde kayalıkların kaldığı çöl sahaları.
 5. C

  Badiye

  Badiye: Çöl
 6. C

  Nebka

  Nebka: Büyük sahra çölünde engellere takılarak yığılmış kum tepecikleridir.
 7. C

  Sekba

  Sekba: Çöllerde veya yarı kurak bölgelerde yağışların ardından oluşan geçici sığ göllerdir.
 8. C

  Vaha

  Vaha: Çöllerde suların yeryüzüne çıktığı kaynak ve çevresi.
 9. C

  Uved

  Uved: Çöllerde, içinde tesadüfen ve yarı kurak bölgelerde ise, geçici veya mevsimlik olarak su bulunan kuru vadiler.
 10. C

  Kan Yağmurları

  Kan Yağmurları: Çöl bölgelerinden toz yüklü olarak gelen hava kütlelerinin neden olduğu kırmızımsı renk gösteren yağmurlar.
 11. C

  Areik Alan

  Areik Alan Areik Alan : Çöl.
 12. A

  Türkiye'nin Çölleşme Risk Haritası

  Türkiye'nin Çölleşme Risk Haritası Kaynak: ormansu.gov.tr
 13. C

  Çöl Bitkileri

  Çöl Bitkileri: Geniş kum örtüleri veya kayalıklardan oluşan bu bölgelerde yıllık yağış miktarı 200 mm'nin altındadır. Çok seyrek olarak dağılmış bulunan kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüsler en yaygın bitki türleridir. Ayrıca yer yer hurma ve palmiye ağaçlarından oluşan vahalar da yer almaktadır...
Üst