coğrafya 10 etkinlik cevapları


 1. B

  Dikey Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 29 Etkinlik Çalışması

  Yukarıdaki haritada Dünya’nın belli başlı akarsuları numaralarla gösterilmiştir. Aşağıda parantez içerisinde verilen akarsu isimleri ile akarsuları temsil eden numaraları, atlaslarınızdan da yararlanarak eşleştiriniz. [Amazon, Darling, Don, Fırat, Ganj, Huang Ho(Sarı Nehir), İndus, Kongo, Lena...
 2. B

  Dikey Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 23 Etkinlik Çalışması

  Yukarıdaki haritada Dünya’nın en büyük gölleri numaralarla gösterilmiştir. Aşağıda parantez içerisinde verilen göl isimleri ile gölleri temsil eden numaraları, atlaslarınızdan da yararlanarak eşleştiriniz. [Aral - Balkaş - Baykal - Büyük Ayı - Büyük Köle - Hazar - Huron - Ladoga - Michigan...
 3. B

  Dikey Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 20 Etkinlik Çalışması

  1. Yukarıdaki haritada gösterilen mavi harflerin her biri, bir okyanusu temsil etmektedir. Atlaslarınızdan da yararlanarak bu okyanusların isimleriyle okyanusları temsil eden harfleri eşleştiriniz. A: Atlas Okyanusu (Atlantik) B: Hint Okyanusu C: Büyük Okyanus (Pasifik) 2. Yukarıdaki haritada...
 4. B

  Eko Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 60-61 Etkinlik Çalışması

  Antioquia/Kolombiya (60 K, 750 B) İklim tipi: Ekvatoral İklim İklim tipinin özellikleri: Yıl boyunca yağışlı olup yıllık yağış miktarı 2000 mm civarındadır. Ekvatoral iklimde sıcaklık yıl boyunca 250 civarındadır. Nem oranının fazlalığından dolayı yıllık sıcaklık farkı çok azdır. Yetişen bitki...
 5. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 177 Etkinlik Çalışması

  Aşağıda verilen çizelgeyi, Harita 7.7’den ve atlasınızdan da yararlanarak örneğine uygun şekilde işaretleyiniz.
 6. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 174 Etkinlik Çalışması

  Atlasınızdan, önceki sayfalardaki haritalardan ve eskiden öğrendiklerinizden yararlanarak; 1. Ülkemiz dışından doğarak sınırlarımız içinde denize dökülen, Kaynağını Başka Ülkelerden Alan ve Türkiye'de Denize Dökülen Akarsular Meriç : Kaynağını Bulgaristan'dan alır ve Ege Denizi'ne dökülür...
 7. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 149 Etkinlik Çalışması

  Türkiye'de Etkili Olan Yerel Rüzgarlar Haritası
 8. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 147 Etkinlik Çalışması

  Türkiye Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye’deki temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık haritasını inceleyerek elde ettiğiniz sonuçları ve bu sonuçları doğuran nedenleri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. 1. En sıcak yerler Güneydoğu Anadolu'da yer alır. Bunun nedeni; enlem...
 9. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 146 Etkinlik Çalışması

  Aşağıdaki Türkiye indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritasını inceleyerek cümlelerin noktalı yerlerini tamamlayınız. 1. En yüksek sıcaklıklar güney kıyılarımız ve Güneydoğu Anadolu’da görülür. 2. En yüksek sıcaklıklar 30 °C’u geçer. 3. En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’da...
 10. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 145 Etkinlik Çalışması

  Aşağıdaki kutuda gerekli olandan fazla kelime ya da kelime grupları verilmiştir. Bunlardan uygun olanlarını seçerek kavram haritasındaki noktalı yerlere yazınız. mutlak konum 36°-42° Asor DYB alanı ılıman İzlanda DAB alanPN Sibirya TYB alanı Basra TAB alanı yer şekilleri çevresindeki...
 11. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 144 Etkinlik Çalışması

  Yukarıdaki açıklamalara dayanarak ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının etkilerini ve sonuçlarını, aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. • Türkiye’nin çevresindeki denizlerin sıcaklık ve yağış dağılışında çok önemli etkisi bulunmaktadır. Kıyılarımız iç kesimlere göre daha yağışlı...
 12. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 143 Etkinlik Çalışması

  Türkiye’nin mutlak konumuna bağlı olarak ortaya çıkabilecek sonuçları, genel iklim bilgisi konularından bildiklerinizi de göz önüne alarak tespit ediniz. Tespitlerinizi aşağıdaki noktalı yere yazınız. 1. Orta kuşakta yer alır. Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. 2. Dört mevsim...
 13. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 141 Etkinlik Çalışması

  Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevapları sınıfınızda tartışınız. 1- Ülkemizde buzul şekillerine yalnızca yüksek dağlarda rastlanmasının nedeni nedir? Türkiye orta kuşakta yer aldığından ülkemizde buzulların etki alanı oldukça dardır. Bu nedenle ülkemizde buzulların etkili olduğu alanlar yüksek...
 14. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 140 Etkinlik Çalışması

  Aşağıdaki kavram haritasında bulunan noktalı yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. ( tombolo, falez, lagün, plaj ) Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Kavram Haritası
 15. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 131 Etkinlik Çalışması

  Aşağıdaki haritada Türkiye’nin kıvrım, kırık ve volkanik dağları gösterilmiştir. Bir Türkiye fiziki haritasından yararlanarak bu dağların isimlerini, dağları ifade eden çizgi ya da şekiller üzerine yerleştiriniz. Kuzey Anadolu Dağları Yıldız, Bolu, Ilgaz, Küre, Köroğlu, Canik, Giresun, Kaçkar...
 16. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 132 Etkinlik Çalışması

  Türkiye’de Dağların Etkileri Türkiye’nin dağlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerin noktalı yerlerini, kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız. tarım boyuna hayvancılık Süphan kuzey-güney Karacadağ...
 17. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 138 Etkinlik Çalışması

  Aşağıdaki kelimeleri, kavram haritasında boş bırakılan noktalı yerlere yazınız. lapya traverten sarkıt polye uvala dolin dikit obruk mağara sütun Türkiye’de Yer Altı Sularının Oluşturduğu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri Kavram Haritası
 18. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 133 Etkinlik Çalışması

  Aşağıda kutu içinde verilen kelimeleri, 9. sınıf bilgileriniz ve Türkiye fiziki haritasından yararlanarak kavram haritasında boş bırakılan uygun yerlere yazınız. plato Uzun Yayla Çatalca-Kocaeli obruk Ardahan aşınım platoları...
 19. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 25 Etkinlik Çalışması

  Aşağıda verilen kayaç şemasında noktalı yerlere uygun kelime ya da kelime gruplarını yazınız. iç püskürük kum taşı taş kömürü kimyasal tortul granit siyenit jips andezit tebeşir kuvarsit başkalaşım (metamorfik) fiziksel tortul gnays dış püskürük mermer mikaşist organik tortul mercan kalkeri
 20. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 21 Etkinlik Çalışması

  Aşağıdaki fotoğraf ve açıklamalardan da yararlanarak metin içinde bulunan noktalı yerleri kutucukta verilen uygun kelimelerle tamamlayınız. dış kuvvetler fiziksel çukur bitkisel çökelme hayvansal tortulaşma birikme iç kuvvetler Fiziksel...
Üst