coğrafya 12 ölçme değerlendirme soruları


 1. B

  Doğanın Ekstremleri (Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları)

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız 1. Sera etkisi nedir? Dünyamızın çevresini saran atmosferde giderek yoğun bir katman oluşturan karbon gazları güneş ışığını dünyaya geçirirken ısıyı dışarı bırakmayarak dünyamızın ısınmasına neden olmaktadır. Bu olaya sera etkisi denir. 2. Sumatra'nın Tuba...
 2. B

  İlk Kültür Merkezleri (Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları)

  1. Aşağıdaki tabloda Mezopotamya uygarlığına ait bazı özellikler verilmiştir. Diğer uygarlıklara ait özellikleri ön bilgilerinizden yararlanarak kutucuklara yazınız. 2. İlk uygarlıklardaki kentlerin özellikleri nelerdir? Verimli tarım alanlarının ortasında ulaşım bakımından elverişli pazar...
 3. B

  Coğrafya 12 Sayfa (54-55) Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız? 1. 1950 den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının sebebleri nelerdir? 1945 2. dünya savaşından sonra ülkelerin nüfus artırıcı politika uygulamaları bu yıllardan sonra tıp sağlık alanındaki gelişmelerin çocuk ölüm oranlarını düşürmesi,mevcut teknolojik...
 4. B

  Coğrafya 12 Sayfa 64-65 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Ülkemizde niçin coğrafi bölge ayrımına gidilmiştir? v Türkiye coğrafyasını daha iyi öğrenmek ve öğretmek v Yabancı bölge isimlerini Türkçeleştirmek v Tarihi ayrıma dayalı olan bölge sınırlarını coğrafi özellikleri dikkate alarak yeniden...
 5. B

  Coğrafya 12 Sayfa 95 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  1-Ulaşım ağlarının ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuştur. Dünyada hızlı gelişim ,ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik, teknolojik gelişmeler sonrası seri üretim, dünya üzerindeki ticari kültürel ekonomik ilişkileri hızlandırmış bu ilişkilerin aktif hala gelmesindeki en önemli rolü de...
 6. B

  Coğrafya 12 Sayfa 106-107 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  1-Kitabınızdaki fotoğraftaki evler nerde yaygın olarak görülmektedir? ŞANLI URFA Harran evlerinin tuğla kubbe ile örtülmesinin iki sebebi vardır. Biri, bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin bulunmayışıdır. Diğeri ise, Harran'da bol miktarda bulunan tuğla malzemedir. Evlerin yüksekliği...
 7. B

  Coğrafya 12 Sayfa 118-119 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  1-Türkiye’nin nüfus özelliklerinin bilinmesi neden önemlidir? Ülkelerin gelecekleri ile planlama yapmaları noktasında en önemli etkenlerden biri nüfus özelliklerinin bilinmesidir.Türkiye gelecek dönemler ile ilgili güçlü bir devlet olmak için, mevcut varlığını ekonomik olarak devam ettirebilmesi...
 8. B

  Coğrafya 12 Sayfa 128-129 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Bahsedilen projeleri uygulayarak bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak,ekonomik yapıyı canlandırmak,yeni iş sahaları oluşturmak mevcut göçü önler. 2-Temel hedef bölgenin gelir düzeyini hayat standartlarını yükselterek kırsal alandaki verimliliği ve istihdamı...
Üst