enlem ve boylamı nedir?


  1. A

    Şanlıurfa'nın Coğrafi Koordinatları Nedir?

    Şanlıurfa'nın Matematik Konumu Şanlıurfa, 36° 40' 08.1"N 38° 01' 24.8"N Kuzey enlemleri 37° 51' 19.3"E 40° 13' 46.6"E Doğu boylamları arasında yer alır. Şanlıurfa'nın Enlem ve Boylamı 37° 10' 02.6"N - 38° 47' 44.5"E Şanlıurfa'nın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri 37.167401...
Üst