fauna


 1. C

  Fauna

  Fauna: Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.
 2. C

  Epifauna

  Epifauna: Deniz ekosistemlerinde, suyun üst katmanlarında yaşayan veya hareket eden ya da avlanan hayvanlar topluluğu.
 3. C

  Epizoan

  Epizoan : Diğer bir hayvanın üzerinde parazit yaşayan fauna.
Üst