iğdır


 1. P

  Iğdır’ın Komşu İllere Uzaklığı

  Iğdır’ın Komşu İllere Uzaklığı Iğdır’ın sınır komşusu olduğu iller; • Ağrı • Kars Iğdır ile Ağrı arası kaç km’dir? Iğdır ile Ağrı arası mesafe 144 km’dir. Iğdır ile Kars arası kaç km’dir? Iğdır ile Kars arası mesafe 136 km’dir. İller arasındaki mesafe verileri Karayolları Genel...
 2. F

  Iğdır İli Maden Haritası

  Iğdır İli Maden Haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Iğdır İli Maden Haritasını buradan kurumun kendi sitesine giderek indirebilirsiniz.
 3. A

  Iğdır'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?

  Iğdır'ın Matematik Konumu Iğdır; 39° 39' 46.0"N 40° 07' 53.7"N Kuzey enlemleri 43° 17' 16.4"E 44° 49' 04.2"E Doğu boylamları arasında yer alır. Iğdır'ın Enlem ve Boylamı 39° 55' 12.2"N - 44° 02' 37.0"E Iğdır'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri 39.920067, 44.043620 UYARI...
 4. A

  Iğdır'ın Komşu İlleri

  Iğdır'ın Komşu İlleri Iğdır'ın Çevresindeki İller Iğdır ili; Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum-Kars Bölümünde yer almaktadır. Iğdır'ın sınır komşusu iller şunlardır; Doğusunda Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Güneydoğusunda İran, Güneyinde Ağrı, Kuzeybatısında Kars, Kuzeyinde ve...
 5. F

  Iğdır Coğrafyası Hakkında Genel Bilgiler

  Iğdır Coğrafyası Hakkında Genel Bilgiler Yüzölçümü 3.588 Km.yi bulan bölgenin Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teşkil etmekte olup, hattı 51 km.dir. İl, Dünya coğrafyasında eşine ender rastlanabilecek bir özelliğe sahiptir. Bir yandan yurdumuzun en büyük ve dünyanın sayılı büyük...
 6. F

  Iğdır'ın İklimi ve Bitki Örtüsü

  Iğdır'ın İklimi ve Bitki Örtüsü Iğdır'ın iklimi Doğu Anadolu tipi Karasal İklimi'dir. Iğdır ilinin ovalık kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin öteki kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden fazlaca etkilenmez. Bunun en önemli nedeni çevresinde bulunan Ağrı Dağı gibi yüksek alanlara göre...
 7. F

  Iğdır'ın Nüfus Özellikleri

  Iğdır'ın Nüfus Özellikleri Iğdır, 03 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı Kanunla Kars ilinden ayrılarak il olmuştur. Aralık ve Tuzluca İlçeleri ve Karakoyunlu Beldesi Kars İlinden ayrılarak Iğdır İline bağlanmış ve İl’in birer ilçesi olmuşlardır. 2000 Genel Nüfus Sayımı öncesindeki sayımlarda...
 8. F

  Iğdır'ın Coğrafi Konumu

  Iğdır'ın Coğrafi Konumu Iğdır'ın kuzey ve kuzeydoğu sınırını, Aras Nehri ve bu nehrin oluşturduğu Türkiye-Ermenistan sınırı oluşturmaktadır. Doğusunda Türkiye-Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırı ve güneydoğusunda Türkiye-İran sınırı yer almaktadır. Güneyinde Ağrı ili (Doğubeyazıt ve...
 9. F

  Iğdır'ın Kültürel ve Doğal Zenginlikleri

  Iğdır'ın Kültürel ve Doğal Zenginlikleri Meteor (Göktaşı) Çukuru : İl merkezinden yaklaşık 42 km uzaklıkta Karakoyunlu'ya bağlı Korhan Yaylası sınırları içerisinde yer alan bu çukur 1892'de bir göktaşının düşmesiyle meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Dünyada büyüklük ve derinlik açısından...
 10. B

  Iğdır Deprem Haritası

  Iğdır Deprem Haritası
 11. K

  Iğdır Nesiyle Meşhur?

  Iğdır Nesiyle Meşhur? Pamuk Üretimi
 12. F

  Iğdır'ın Meşhur Yemekleri

  Iğdır'ın Meşhur Yemekleri Bozbaş yemeği, helise, perzana, helise, cızdık, salmanca, fetir, kaysafa, patlıcan reçeli.
 13. A

  Iğdır'ın İlçeleri

  Iğdır'ın İlçeleri Iğdır'ın ilçeleri şunlardır: • Iğdır (il merkezi) • Aralık • Karakoyunlu • Tuzluca Aralık nerenin ilçesi, Aralık nereye bağlı - Iğdır Karakoyunlu nerenin ilçesi, Karakoyunlu nereye bağlı - Iğdır Tuzluca nerenin ilçesi, Tuzluca nereye bağlı - Iğdır
 14. K

  Iğdır İsmi Nereden Geliyor?

  Iğdır İsmi Nereden Geliyor? Iğdır'ın adı; 24 Oğuz boyundan 21’ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun ve Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp'in en büyük oğlu olan "Iğdır Beğ" den gelmektedir. Bu boyun ilk başbuğu Iğdır Beğ'dir. Iğdır'ın kelime olarak manası "iyi, büyük, yiğit başkan...
Üst