kan yağmurları


  1. C

    Kan Yağmurları

    Kan Yağmurları: Çöl bölgelerinden toz yüklü olarak gelen hava kütlelerinin neden olduğu kırmızımsı renk gösteren yağmurlar.
Üst