köy altı yerleşmeleri


  1. B

    Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler

    Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler İdari açıdan köye bağlı, bir veya birkaç evden oluşan, bir köyü oluşturamayacak kadar küçük olan toplu veya dağınık yerleşmelere köy altı yerleşmeleri denir. KÖY ALTI YERLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1- Devamlı Köy...
Üst