kuraklık


 1. C

  Çölleşme

  Çölleşme: Özellikle yarı kurak bölgelerde doğal örtünün yok edilmesi ile toprakların aşındığı yerlerde zemini oluşturan ince malzemenin rüzgarla taşınarak kumul örtülerin meydana gelmesi ortamın tamamen bozulması.
 2. C

  Tarımsal Kuraklık

  Tarımsal Kuraklık: Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması durumu. Tarımsal kuraklık nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Ürün miktarında azalmaya, büyümelerinde değişime ve hayvanlar için tehlikeye sebep olur.
 3. C

  Kuraklık Sınırı

  Kuraklık Sınırı : Bir bölgenin sıcaklık ve nem koşulları tarım ürünlerini, sulamaya duyulan gereksinimi etkilemektedir. Yaz kuraklığının belirgin olduğu bir yerde sulamaya duyulan gereksinim fazladır. Buna kuraklık sınırı denir.
 4. C

  Aredite

  Aredite : Kuraklık.
 5. K

  Kuraklık Nedir ? Kuraklık Çeşitleri Nelerdir?

  Kuraklık Nedir ? Kuraklık Çeşitleri Nelerdir? Bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilir.. Kuraktan nemli iklim tiplerine...
 6. C

  Fiziksel Kuraklık

  Fiziksel Kuraklık: Yağış azlığı nedeniyle bir bölgede hüküm süren su yetersizliği.
 7. C

  Fizyolojik Kuraklık

  Fizyolojik Kuraklık : Ortamda yeterli su bulunmasına karşılık bitkinin bu sudan yararlanamaması ve susuzluk çekmesi. Düşük sıcaklık nedeniyle donan toprak suyunun bitki tarafından kullanılamaması buna örnektir. Fizyolojik kuraklıkla karşı karşıya kalan bitkiler genelde yapraklarını dökerek su...
 8. C

  Dünyanın En Kurak Bölgeleri

  Dünyanın En Kurak Bölgeleri Dünya'da en az yağış alan yerler: Kutup bölgeleri: Sıcaklığın düşük olmasından dolayı buharlaşmanın ve mutlak nemin az olduğu kutup çevreleri dünyanın en az yağış alan bölgelerindendir. (Antarktika ve Grönland) Dönenceler çevresindeki kara içleri: Alçalıcı hava...
Üst