oluklu taş


  1. C

    Oluklu Taş

    Oluklu Taş: Karşıt bölgelerinde, özellikle az eğimli yamaçlarda yaygın olan, oluk biçimli ince, uzun çukurlar ve bunları ayıran sivri, dik yanlı sırtcıklarla pürüzlenmiş yüzeylere verilen ad.
Üst