orman


 1. C

  Kent Ormanları - T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

  Kent Ormanları - T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Adana Sakıp Sabancı Kent Orman› 4 Adıyaman Kent Ormanı 6 Afyonkarahisar Kent Ormanı 8 Amasya Kent Ormanı 10 Ankara Kent Ormanı 12 Antalya Kent Ormanı 14 Ardahan Kent Ormanı 16 Artvin Kent Ormanı 18...
 2. A

  Ormanların Faydaları | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Ormanların Faydaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%C4%B1n%20Faydalar%C4%B1.pdf
 3. A

  Türkiye Ormanlarında Yayılış Gösteren Asli Ağaç Türleri | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Türkiye Ormanlarında Yayılış Gösteren Asli Ağaç Türleri T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Asli%20A%C4%9Fa%C3%A7%20T%C3%BCrleri.pdf
 4. A

  Türkiye Ormanlarında Odun Dışı Ürünler | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Türkiye Ormanlarında Odun Dışı Ürünler T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye%20Ormanlar%C4%B1nda%20Odund%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20%C3%9Cr%C3%BCnler.pdf
 5. A

  Türkiye Orman Varlığı - 2006 | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Türkiye Orman Varlığımız - 2006 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%202006.pdf
 6. A

  Orman Atlası - 2013 | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Orman Atlası - 2013 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf
 7. A

  Türkiye Orman Varlığı - 2014 | Orman Genel Müdürlüğü | .pdf

  Türkiye Orman Varlığı - 2014 Türkiye'nin orman varlığı hakkında T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye%20Orman%20Varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
 8. A

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2015

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2015 Türkiye'nin orman varlığı hakkında T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. İndir: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Türkiye Orman Varlığı-2016-2017.pdf
 9. A

  Orman Kitabı

  Orman Kitabı Türkiye’nin önemli kuş, bitki ve memeli türleri mi öğrenmek istiyorsunuz? Biyolojik çeşitlilik, orman ekosistemi ve korunan alanlar hakkında bilimsel araştırma mı yapıyorsunuz? WWF-Türkiye’nin yayımladığı Ormanın Kitabı biyolojik çeşitlilik, ekosistemler ve iklim değişikliği...
 10. A

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2012

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2012 Türkiye'nin orman varlığı hakkında T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. İndir: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman Varlığımız.pdf
 11. C

  Galeri Ormanları

  Galeri Ormanları: Savanlardaki, küçük akarsu boylarında görülen, çoğunlukla 50-100 m genişliğinde, bir akarsu ağı biçiminde uzanan ve sürekli yeşil kalabilen nemli ormanlardır. Galeri ormanları olarak adlandırılmalarının nedeni, ağaçların, akarsuyun üstünü bir galeri şeklinde kapatmasıdır.
 12. C

  Fagetum

  Fagetum : Ormanların coğrafi yayılmasında, Kayınağacı ( fagus ) ile temsil edilen ılıman kuşak ormanları bölgesi.
 13. C

  Meşçere

  Meşçere: Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi ya da bir kısmı ile kendisini çevresinden açık olarak ayıran ve en az bir hektar büyüklükte olan orman parçası.
 14. C

  Blukar

  Blukar : Tahribe uğramış ve kendi haline bırakılmış ormanların yerinde, çabuk büyüyenlerin egemen olduğu ikincil ormanlar.
 15. C

  Orman Amenajmanı

  Orman Amenajmanı: Ormanların verimli bir şekilde nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağının belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için biyolojik, ekonomik, teknik ve sosyal açıdan ormancılık faaliyetlerinin tümünün düzenlenmesi.
 16. C

  Ormansızlaştırma

  Ormansızlaştırma: Ekilebilir alan elde etmek, ısınma ihtiyacını karşılamak ve hammadde olarak kullanmak amacıyla ya da başka nedenler için ormanların yok edilmesi.
 17. C

  Enerji Ormanı

  Enerji Ormanı Enerji Ormanı: Yakacak odun ihtiyacının karşılanması amacıyla, kısa sürede büyüyen, kendini kök ve sürgünlerle yenileyebilen ağaç türlerinden oluşan ormanlara enerji ormanı adı verilir.
 18. C

  Açmacılık

  Açmacılık: Ormanları açma ve aralama yolu ile tarla ve yerleşme yeri elde etme işidir.
 19. C

  Silvikültür

  Silvikültür: Yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal olarak kurulmuş ve varlığını sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakımı, gençleştirilmesi ve varlıklarının en iyi şekilde devam ettirilmesi ile ilgili ormancılık alanı.
 20. C

  Subasar Orman

  Subasar Orman: Mevsimsel yağış miktarlarına bağlı olarak taban suyu seviyesindeki değişmeler sonucu göl ve sulak, bataklık görünümünde, tabanı çeşitli ağaç ve bitki türleri ile kaplı olan ekosistem.
Üst