rasat


 1. C

  Rasat (Gözlem)

  Rasat (Gözlem) Rasat (Gözlem): Sıcaklık, rüzgâr, basınç, yağış ve nem gibi atmosfer olaylarının, meteoroloji istasyonlarında aletlerle ölçülerek kayda geçirilmesi olayına rasat ya da gözlem denir.
 2. C

  Klimatolojik rasat

  Klimatolojik rasat: Ülke ve bölgelerin iklim özellik ve durumlarını incelemek, iklim araştırma ve projeleri için veri elde etmek amacıyla yapılan rasatlardır. Coğrafyacıların en çok yararlandığı rasatlardır. Bu rasatlar, Dünya’nın her ülkesinde yerel saatlere göre yapılır. Örneğin, Türkiye’de...
 3. C

  Fenolojik Rasat

  Fenolojik Rasat: Kültür bitkilerinin çimlenme, filizlenme, çiçek açma, meyve verme ve hasat dönemleri dikkate alınarak tarımsal amaçla yapılan rasatlardır. Fenolojik rasatlarla genellikle yağış ve sıcaklık ölçümü yapılır.
 4. C

  Sinoptik Harita

  Sinoptik Harita: Hava durumunu gösteren harita, yani havanın basınç, sıcaklık, cephe durumlarının işlendiği, gösterildiği harita. Bu haritalar yardımı ile hava tahminleri yapılır.
 5. C

  Sinoptik Rasatlar

  Sinoptik Rasatlar: Uluslararası saat dikkate alınarak hava tahminleri için yapılan rasatlardır. Yapılan rasat sonuçları hemen sinoptik haritaya işlenerek tahmin yapılır. Sinoptik rasatlar uluslar arası öneme sahip olduğundan, yapılır yapılmaz WMO’ya bağlı ülkelere bildirilir. Klimatolojik...
 6. C

  Sinoptik

  Sinoptik: Belli bir zamanda, geniş bir alanda var olan atmosferik koşulları belirten terimdir.
Üst