sscb


  1. A

    SSCB'nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını İlan Eden Türk Devletleri

    SSCB'nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını Kazanan Türk Devletleri ve Tarihleri 1917 Ekim Devrimi ile iktidara gelen Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler tarafından 1922 yılında kurulan SSCB, Soğuk Savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında önemli bir güç konumunda idi...
  2. A

    SSCB'nin Dağılmasından Sonra Kurulan Devletler

    SSCB'nin Dağılmasından Sonra Kurulan Devletler 1917 Ekim Devrimi ile iktidara gelen Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler tarafından 1922 yılında kurulan SSCB, Soğuk Savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında önemli bir güç konumunda idi. 1985 yılında iktidara gelen...
Üst