talveg çizgisi


  1. C

    Ada Hukuku

    Ada Hukuku: Karasuları içinde bulunan adalar, devletin kara arazisinin uzantısı sayılır. İki devlet arasında sınır oluşturan bir akarsu üzerinde bulunan adalar, akarsuyun talveg çizgisine göre her iki devlete aittir.
  2. C

    Talveg Çizgisi

    Talveg Çizgisi: Bir akarsu yatağının en derin noktalarını birleştiren çizgiye denir. Burası aynı zamanda akarsuyun en hızlı akan kesimidir.
Üst