tarım


 1. C

  Fungistler

  Fungistler : Bitkileri mantar hastalıklarından korumak ya da bu hastalıkları yok etmek için kullanılan kimyasal tarım ilaçları.
 2. C

  Hasat

  Hasat Hasat: Tarım ürünlerinin zamanı gelince toplanması veya biçilmesine denir.
 3. C

  Hidrofonik Yöntem

  Hidrofonik Yöntem: Bazı tarım ürünlerinin toprak olmaksızın su içinde üretilmesi.
 4. C

  Kuru Tarım

  Kuru Tarım: Az yağışlı bölgelerde sulama olmaksızın yapılan tarımsal üretim.
 5. C

  Makinalı Tarım

  Makinalı Tarım Makinalı Tarım: Tarımsal faaliyetlerin motorlu araçlar ve teknik makinaların kullanılmasıyla yapılan tarım.
 6. C

  Makrobiyotik Tohumlar

  Makrobiyotik Tohumlar: 15 yıldan fazla saklanabilen tohumlar.
 7. C

  Bahçecilik

  Bahçecilik: Sebze, meyve yetiştirmek için verimli, sulak topraklardan faydalanma işi. Buna bahçe tarımı da denir. Bahçeciliğin iyi yapılabilmesi, verimin çok olması için, toprağa iyi bakmak, özenle sürmek, yarıklar açmak, tırmıklamak, yerine göre çiftlik gübresiyle ya da yapma gübre ile toprağın...
 8. C

  Bağcılık

  Bağcılık: Bağ yetiştirme, bundan kazanç sağlama işi. Bağcılıkla geçinen, ya da bağcılık yapanlara bağcı denir. Türkiye’de bağcılık yaygındır.
 9. C

  Nadas

  Nadas: Sulamanın yalnızca yağışlara bağlı olarak yapılabildiği bölgelerde toprağın bir yıl süreyle ekilmeden boş bırakılmasıdır. Toprağı nadasa bırakmadaki temel amaç toprağın suyunu ve nemini tamamlamasını sağlamaktır.Ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde yaygındır.
 10. C

  Rekolte

  Rekolte: Bir tarım ürününün 1 yıldaki toplam miktarı.
 11. C

  Ekolojik Tarım

  Ekolojik Tarım: Kimyasal gübre, zararlılarla mücadele ilacı, hormon vb. girdiler kullanmadan, tamamen doğal süreçlerden ve girdilerden yararlanılarak gerçekleştirilen tarımsal üretim.
 12. C

  Nöbetleşe (Münavebeli) Ekim

  Nöbetleşe (Münavebeli) Ekim Nöbetleşe (Münavebeli) Ekim: Toprağa her yıl aynı ürünü ekmek yerine dönüşümlü olarak farklı ürünler ekilmesidir. Gerek toprağın kaybettiği besinleri geri kazanmasını sağlamak gerekse toprağı erozyondan korumak gerekse toprağın mineralce dengesini sağlamak...
 13. C

  Kolhoz

  Kolhoz: Rusya’da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesidir.
 14. C

  Plantasyon Tarımı

  Plantasyon Tarımı Plantasyon Tarımı: Tropikal kuşakta ticari amaçla çok geniş alanlarda bir veya bir kaç çeşit ürün yetiştirmeye dayalı tarım metodudur. Örneğin: Brezilya'da; çay, kahve ve muz, Sri Lanka (Seylan)'da; çay , Malezya'da; kauçuk gibi.
 15. A

  Türkiye Tarımsal Üretim Haritası

  Türkiye Tarımsal Üretim Haritası İndir: http://yadi.sk/d/g9-o2n9o3QIge
 16. F

  Çay Bitkisi

  Çay Bitkisi Latince adı, Camelia Sinensis olan çayın anavatanının Yukarı Brimanya olduğu kabul edilir. Buradan da kuzey doğuya ve güney batıya yabanıl olarak yayıldığı düşünülmektedir. Günümüze gelinceye kadar çayın başlıca çeşitleri olan Assam ve Çin çaylarından çok sayıda melez...
 17. F

  Çayın Tarihçesi

  Çayın Tarihçesi Çay, dünyada sudan sonra, en fazla içilen ve içme alışkanlığı gittikçe artan bir bitki olarak 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yaygın bir efsaneye göre, büyük Çin İmparatoru Shen Nung’ın hizmetlilerinden biri bahçede su kaynatırken bir yaprak kaynayan suyun içine düşer. Yaydığı...
 18. C

  Organik Tarım

  Organik Tarım Organik Tarım: Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvanları koruyarak ve insanların...
 19. K

  Tarlalarda Toprağa Neden Gübre Karıştırılır?

  Tarlalarda Toprağa Neden Gübre Karıştırılır? Toprakta yetiştirilen tarım ürünleri toprağın ihtiyacı olan minerallerin önemli bir kısmını tüketirler. Oysa azot, fosfat, potasyum, magnezyum ve kükürt gibi mineraller bitkilerin yetişebilmesi için önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü bitkiler...
 20. C

  Organik Tarım Nedir?

  Organik Tarım Nedir? Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre bitki hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Organik...
Üst