tepe


  1. C

    Tepe

    Tepe: Bir doruk noktası ve onu çevreleyen yamaçlardan oluşmaktadır. Çevresine göre yükseltisi 500 m'nin altında olan küçük kabartılar.
Üst