yerleşme tipleri


 1. C

  Dağınık Yerleşme

  Dağınık Yerleşme: Evlerin kümeler şeklinde ya da tek tek geniş bir araziye yayılması ile ortaya çıkan yerleşme şekli.
 2. C

  Kibbutz

  Kibbutz: İsrail’de görülen bu kır yerleşme tipinde Ortak mülkiyete dayalı, ücret yerine çalışanların tüm ihtiyaçlarının çiftlik idaresince karşılandığı, genellikle nüfusları 400-1500 arasında olan yerleşmelerdir.
 3. C

  Köy

  Köy: 1. 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu’na göre; cami, okul, yaylak, baltalık, orman gibi malları bulunan ve toplu veya dağınık oturan insanların bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte oluşturdukları yerleşmelerdir. 2. Belirli bir idari sınırı bulunan ve bu sınır içerisinde yer alan...
 4. C

  Hımış Ev

  Hımış Ev: İskeleti ahşap olan duvar boşlukları kerpiç veya tuğla ile doldurularak yapılan ev.
 5. B

  Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler

  Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler İdari açıdan köye bağlı, bir veya birkaç evden oluşan, bir köyü oluşturamayacak kadar küçük olan toplu veya dağınık yerleşmelere köy altı yerleşmeleri denir. KÖY ALTI YERLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1- Devamlı Köy...
 6. C

  Toplu ve Dağınık Yerleşme Tiplerinin Oluşmasında Etkili Olan Faktörler

  Kır Yerleşmelerinin toplu ya da dağınık olmasını etkileyen faktörleri 1. Arazinin Şekli ve Tarım Alanı = Yer şekilleri( yükselti, eğim, engebe durumu, dağların uzanışı gibi), 2. İklim (Yağış özellikleri- miktarı ve rejimi, kuraklık), 3. Su kaynaklarının durumu, 4. Beşeri faktörler (Toprak...
Üst