yerleşmeler


 1. C

  Dağınık Yerleşme

  Dağınık Yerleşme: Evlerin kümeler şeklinde ya da tek tek geniş bir araziye yayılması ile ortaya çıkan yerleşme şekli.
 2. C

  Kentleşme

  Kentleşme: Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu bir bölgenin diğer bölgelere oranla tercih edilmesi ve nüfusun o bölgelerdeki kentlerde toplanması ve kent alanlarının genişlemesi sürecine denir.
 3. C

  Köy

  Köy: 1. 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu’na göre; cami, okul, yaylak, baltalık, orman gibi malları bulunan ve toplu veya dağınık oturan insanların bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte oluşturdukları yerleşmelerdir. 2. Belirli bir idari sınırı bulunan ve bu sınır içerisinde yer alan...
 4. C

  Hımış Ev

  Hımış Ev: İskeleti ahşap olan duvar boşlukları kerpiç veya tuğla ile doldurularak yapılan ev.
 5. C

  Ökümen

  Ökümen: Yeryüzünün tamamı yerleşmeye uygun değildir. Doğal ve ekonomik kökenli bazı etmenler yerleşmeleri sınırlamaktadır. Dünyada yerleşilmiş ya da yerleşmeye uygun alanlara ökümen alan denir. Dünyada yerleşilmemiş alanlara da anökümen denir.
 6. B

  Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler

  Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler İdari açıdan köye bağlı, bir veya birkaç evden oluşan, bir köyü oluşturamayacak kadar küçük olan toplu veya dağınık yerleşmelere köy altı yerleşmeleri denir. KÖY ALTI YERLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1- Devamlı Köy...
 7. F

  Türkiye'de Kentsel Yerleşmenin Sorunları

  Türkiye'de Kentsel Yerleşmenin Sorunları Türkiye'de özellikle 1950'li yıllardan sonra hızla şehirleşme başlamış, bu şehirleşme beraberinde birçok sorun getirmiştir. Şehirlerin sorunları başlıca şöyle sıralanabilir. . 1. Gecekondulaşma Şehirlerin en büyük sorunlarındandır. Şehirleşme sonunda...
 8. A

  Türkiye'de Nüfusun ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye'de Yerleşmeler (Sunu)

  Türkiye'de Nüfusun ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye'de Yerleşmeler (Sunu) Türkiye'de Nüfusun ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler Türkiye'de Yerleşmeler Köyaltı Yerleşmeleri Şehir Yerleşmeleri konularını içeren mükemmel bir çalışma. Boyut: 29.5 MB İndir...
 9. C

  Türkiye Şehir Yerleşmeleri Haritası

  Türkiye Şehir Yerleşmeleri Haritası İndir: http://yadi.sk/d/TT1ltrJr5eJoB R. Saygılı hocamıza teşekkürler...
Üst