Aydın'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Aydın'ın Matematik Konumu
Aydın;
37° 20' 10.6"N
38° 07' 33.7"N Kuzey enlemleri

27° 00' 11.4"E
28° 50' 36.9"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Aydın'ın Enlem ve Boylamı

37° 50' 16.9"N - 27° 50' 46.6"E

Aydın'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

37.838024, 27.846268

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst