Çanakkale'nin Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Çanakkale'nin Matematik Konumu
Çanakkale;
39° 27' 12.0"N
40° 44' 38.7"N Kuzey enlemleri

26° 03' 48.9"E
27° 32' 01.9"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Çanakkale'nin Enlem ve Boylamı

40° 08' 48.5"N - 26° 24' 31.4"E

Çanakkale'nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

40.146817, 26.408711

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst