Coğrafya 12 Sayfa 106-107 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
1-Kitabınızdaki fotoğraftaki evler nerde yaygın olarak görülmektedir?
ŞANLI URFA Harran evlerinin tuğla kubbe ile örtülmesinin iki sebebi vardır. Biri, bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin bulunmayışıdır. Diğeri ise, Harran'da bol miktarda bulunan tuğla malzemedir. Evlerin yüksekliği içerden en çok 5 metreye varan kubbeler, 30–40 tuğla dizisi ile örülmüştür. Örgüleri düzensiz bir şekilde balçık sıva ile bağlanan kubbe ve duvarlar, içerden ve dışardan yine bu harçla sıvanmıştır
Harran evleri bölge iklimine uyumlu olarak yazı n serin kışın sıcaktır.
2-Türkiye’nin dünyaca ünlü ilgi çeken doğal güzellikleri nelerdir?
Pamukkale Travertenleri, Kapadokya (Peri bacaları) bölgesi,Ege ve Akdeniz kıyı kuşağındaki önemli plajları doğal zenginliklere örnek verilebilir.
3-Türkiye’nin dünyada tanıtımını arttırmak için neler yapılmalıdır?
Mevcut tarihi ve kültürel zenginliklerimize gereken önem verilmeli ,bu alanlar koruma altına alınmalı,dünya çapında ülkemizi tanıtıcı karnaval,reklam ,fuar,tanırım reklam filmleri çekilmeli bu konuda dünya medyasında ön plana çıkılmalı dünya turizm acenteleri ile iyi ilişkiler kurulmalı.
4-İstanbul’un Türkiye’nin en tanınmış ili olmasında hangi özellikler etkili olmuştur?
İstanbul’un tarihsel özellikleri geçmişten günümüze kadar bir çok medeniyetin bu bölgeye hakim olmaya çalışması buraya yerleşmeleri eserler bırakmaları bölgeyi tam bir kültür başkenti haline getirmiş bir çok toplumdan izlerin bulunduğu eserlerin bulunduğu bir yer haline getirmiştir.Birde bölge konum özelliklerinin beraberinde getirdiği avantajlar ekonomik ve ticari faaliyetleri yoğunlaştırmış dış ülkelerle bağlantıyı arttırmıştır.İstanbul Türkiye’nin mevcut özellikleri ile dış dünyada kimlik kartı konumundadır.
5-Tarihi yapıların ülkemizin her bölgesinde bulunmasını nasıl açıklayabilirsiniz.
Geçmişten günümüze Anadolu’nun yerleşmeye uygun bir yer olmasından dolayı çok fazla medeniyete merkezlik etmesine sebep olmuş burada medeniyet kuran topluluklar kendi kültürlerini yansıtan eserler bırakmıştır.Anadolu’nun her karış toprağı dönem dönem farklı kültürleri barındıran medeniyetlerin eserlerinin bulunduğu tam bir kültür yuvası haline gelmiştir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. B Deniz turizmi
2. D Doğal güzelliklere sahip yerleri yerleşmeye açmak
3. C Yalova kış turizmi
4. A Sanayi
5. B Muğla
6. B Denizli –Pamukkale
7. B Erzurum
8. C Dış ticaret açığının artmasının
9. D Turizm Faaliyetlerinin Gelişmesine
10. A Mardin
11. E Mardin-Nemrut Heykelleri
12. E Deniz turizmi
13. C 1 ve 3

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Nevşehir
2. Nemrut Heykelleri
3. Efes,Foça,Bergama
4. Sümela Manastırı
5. Pamukkale Travertenleri
6. Karain,Damlataş,Dim mağaraları
7. Turizm Bakanlğı

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.

1. D
2. D
3. Y
4. Y
5. D
6. D

Kaynak: cografyalise.blogcu.com
 Reklamlar

Facebook

Üst