Coğrafya 12 Sayfa 128-129 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Bahsedilen projeleri uygulayarak bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak,ekonomik yapıyı canlandırmak,yeni iş sahaları oluşturmak mevcut göçü önler.
2-Temel hedef bölgenin gelir düzeyini hayat standartlarını yükselterek kırsal alandaki verimliliği ve istihdamı arttırmaktır.Sosyal istikrar ekonomik büyüme ve milli kalkınma konularında ülke gelişmesine etkileri vardır.
Başlangıçta sulama ve hidroelektrik amaçlı iken sonralarda;kırsal ve kentsel altyapı,ormancılık,eğitim,sağlık gibi alt alanları da içermektedir.
3-Doğu Anadolu Bölgesi için bölgede kış turizmini destekleyen yatırımlar yapılması bu alanda çalışabilecek uygun personelin yetiştirilmesi konusunda eğitim projeleri mevcut doğal yaşam alanlarının desteklenmesi Van Gölü için su sporlarına yönelik projeler desteklenmeli kültürel turizm tanıtıcı reklam filmi çalışmalarına ağırlık verilebilir.Gelecek turistler için uygun konaklama imkanlarının sağlanması turizm faaliyetlerini olumlu destekler.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-D
2-D
3-D
4-E
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

5-Mısır ve Pirinç
6-Samsun,Amasya,Tokat

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına D yanlış olanın yanına Y harfini yazınız.
7-D
8-D
9-Y

10-Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki kalkınma projeleri verilmiştir.Projelerle ilgili istenen bilgileri boşluklara doldurunuz.


Kaynak:cografyalise.blogcu.com
 Reklamlar

Facebook

Üst