Dünya'daki Önemli Üretim Alanları ve Bölgeleri


#1
Dünya'daki Önemli Üretim Alanları ve Bölgeleri

1. Tarımsal Ham Madde Alanları:

a. Toprak Ürünleri Üretim Alanları:
ABD, Rusya, Çin, Hindistan
b. Orman Ürünleri Üretim Alanları: Kongo Havzası, Amazon Havzası, Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika
c. Balıkçılık Üretim Alanları: Japonya ve çevresi, Peru ve çevresi, Kanada’nın batısı, ABD’nin doğu kıyıları
d. Hayvancılık Üretim Alanları: Avustralya, Kuzeybatı Avrupa, Orta ve Güney Afrika

2. Sanayi Üretim Alanları:

Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya, Çin, Güneydoğu Asya, Rusya Federasyonu

3. Madenler ve Enerji Kaynakları Üretim Alanları:

Kuzey Amerika, Orta Asya, Büyük Sahra, Kongo Havzası, Güney Amerika Orta Kesimi, Orta Avustralya (Çöl Bölgesi), Avrasya Bölgesi (Orta ve Kuzey Avrupa ile Rusya’nın Kuzeyi), Orta Doğu

4. Hizmet Üretim Alanları (Bankacılık, Sigortacılık, Ulaştırma, Aracılık Hizmetleri):

Avrupa, ABD, Japonya, Güneydoğu Asya

5. Pazar Alanları:

Avrupa, ABD, Japonya, Güneydoğu Asya
 Reklamlar

Facebook

Üst