Entisol


cografya

Active member
#1
Entisol: Yakın geçmişte oluşan genç topraklardır. Genellikle aşınma ya da sürekli birikmenin olduğu toprakları kapsar. En güzel örnekleri alüvyal ve kolüvyal topraklardır.
 Reklamlar

Facebook

Üst