Haritalarda Uzunluk Hesaplama Soruları ve Cevapları


#1
Haritalarda Uzunluk Hesaplama Soruları ve Cevapları
haritalarda-uzunluk-hesaplama.jpg

Uzunluk hesaplamalarını doğru yapabilmek için;

Uzunluk ölçüsü birimlerinin 10’ar 10’ar büyüdüğü ve 10’ar 10’ar küçüldüğü unutulmamalıdır.

Haritalarda uzunluk hesaplamaları yapılırken, sorunun hangi birimle sorulduğu, cevabın hangi birimle istendiğine dikkat edilmelidir.

Genel olarak haritalarda uzunluk hesaplama sorularında en çok km’yi cm’ye veya cm’yi km’ye çevirme işlemi sorulmaktadır.

Bu nedenle cm’yi km’ye çevirirken 5 sıfır silinir. Km’yi cm’ye çevirirken 5 sıfır eklenir.

Gerçek Uzaklık Hesaplama

Gerçek uzunluk bulunurken aşağıdaki formülü kullanabiliriz.

Gerçek uzaklık hesaplama formülü:
gercek-uzaklik-hesaplama.png


Gerçek uzaklık hesaplama soruları ve cevapları

ÖRNEK:

1/600.000 ölçekli bir haritada 8 cm ile gösterilen iki şehir arası gerçekte kaç km’dir?

ÇÖZÜM:

Gerçek uzunluk = Harita uzunluğu x ölçek paydası

= 8 cm x 600.000 cm

= 4.800.000 cm

= 54 km olur.


Harita Uzunluğu Hesaplanma

Harita uzunluğu bulunurken aşağıdaki formülü kullanabiliriz.

Harita uzunluğu hesaplama formülü:
harita-uzunlugu-hesaplama.png


Harita uzunluğu hesaplama soruları ve cevapları

ÖRNEK:

Gerçek uzunluğu 50 km olan bir karayolu 1/500.000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

ÇÖZÜM:

Harita uzunluğu = Gerçek uzunluk / ölçek paydası

= 50 km / 500.000 cm

= 5.000.000 cm / 500.000 cm

= 50 cm / 5 cm

=10 cm olur.


Haritada Ölçek Bulma

Haritada ölçek bulunurken aşağıdaki formülü kullanabiliriz.

Haritada ölçek hesaplama formülü:
harita-olcegi-hesaplama.png


Haritada ölçek bulma hesaplama soruları ve cevapları

ÖRNEK:

240 km uzunluğundaki bir nehrin 20 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

ÇÖZÜM:

Ölçek = Harita uzunluğu / Gerçek uzunluk

= 20 cm / 240 km

= 20 cm / 24.000.000 cm

= 1 / 1.200.000 olur.

Haritalarda Alan Hesaplama Soruları ve Cevapları
 Reklamlar

Facebook

Üst