Hayvan Gübresinden Biogaz Üretimi


Admin

Administrator
#1
Hayvan Gübresinden Biogaz Üretimi

biogaz.jpg


Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Hayvan Gübresinden Biogaz Üretimi (WORD formatında)

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ

2. BİOGAZ OLUŞUMU

2.1. Birinci Kademe: Hidroliz
2.2. İkinci Kademe: Asit Oluşturma
2.3 Üçüncü Kademe: Metan Oluşumu


3.BİOGAZ ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL KRİTERLER

3.1. Reaktör Sıcaklığı
3.2. Hidrolik Bekleme Süresi
3.3. Organik Yükleme Hızı
3.4. pH
3.5. C/N Oranı
3.6.Toksisite


4. BİYO GAZ REAKTÖRÜ DİZAYNI

4.1.Biogaz Miktarının Hesaplanması

5. BİO REAKTÖR MODELLERİ

5.1.Küçük Hacimli Reaktörler
5.1.1. Yüzer Çatılı Hindistan Tipi Bio Reaktörler (KVIC)
5.1.2. Sabit Çatılı Çin Tipi Reaktörleri
5.1.3. Yüzer Çatı Tipi Reaktörler
5.1.4. Torba Tipi (Tayvan Çin) Reaktörler
5.2. Büyük Kapasiteli Reaktörler
5.2.1. Tam Karışımlı Reaktörler
5.2.2. Lagun Tipi Reaktörler
5.2.3. Piston Akımlı Reaktörler


6. BİO GAZ BİLEŞİMİ VE YÖNETİMİ

7. BİOGAZ İÇİNDEKİ KİRLETİCİLERİN ARITILMASI

7.1. Nem
7.1.1. Nem Bertarafı
7.1.1.1.Kurutma Metotları
7.1.1.2.Gazın Silika ile Adsorbsiyonu
7.1.1.3. Glikol Kurutma Ünitesi (Glikol Kurutucu)
7.1.1.4. Küçük Kapasiteli Tesislerde Su Tutma
7.2. Hidrojen Sülfür Bertarafı
7.2.1.Hava-Oksijen Dozlama
7.2.2. Çamura demir klorür
7.2.3. Demir Oksit Pelletleri Kullanılarak Adsorbsiyon
7.2.4. Sulu Ortamda Adsorbsiyon


8. ARITMA ÇAMURUNUN KULLANILIŞI

9. KAYNAKLAR

İndir: Hayvan Gübresinden Biogaz Üretimi.doc
 Reklamlar

Facebook

Üst