Irmak Adası


#1
Irmak Adası

irmak_adasi.jpg


Irmak Adası: Akarsu yatağının genişlediği ve yatak eğiminin azaldığı yerlerde, akarsuyun akış hızının azalmasına bağlı olarak akarsuyun taşıdığı malzemeleri yatak içerisinde biriktirmesiyle meydana gelen adacıklara ırmak adası denir.

Irmak adaları akarsuyun akımının arttığı dönemlerde kaybolur.
 Reklamlar

Facebook

Üst