İzdüşüm Alanı


cografya

Active member
#1
İzdüşüm Alanı: Arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düzlük kabul edilerek yapılan yüzölçümü hesaplaması.

izdüsüm-alan.jpg


Arazinin gerçek alan hesaplaması ise yer şekilleri yüzölçümü dikkate alınarak yapılır. Bu nedenle bir yerin izdüşümü alanı ile gerçek alanı arasındaki fark arazinin engebeliliği hakkında bilgi verir. Gerçek alan ile İzdüşüm alanı deniz ve göl yüzeyleri için aynı değere sahiptir. Ancak engebeli yüzeylerde gerçek alan değeri izdüşüm alan değerinden büyüktür.

Bir yerin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazla ise yerşekilleri bakımından o yer engebeli ve dağlıktır. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark az ise o yer, yerşekilleri bakımından sade bir yapıya sahiptir.

Türkiye'nin gerçek alanı 814.578 km², izdüşüm alanı ise 780.576 km² 'dir. Türkiye'nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın fazla olması ülkemizin dağlık ve engebeli bir ülke olduğunu göstermektedir.
 Reklamlar

Facebook

Üst