Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları


#1
Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları

nufus-artis-hizi.jpg


Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu Sonuçları

• Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.
• İnsanların yaşam standartları yükselir.
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi artar.
• Kişi başına düşen milli gelir artar.
• Ülke kaynaklarının tüketimi azalır.
• Ülkede yatırımlara ayrılan kaynak miktarı artar.
• Üretim fazlası ortaya çıkar.
• İşsizlik azalır.
• Kırsal alandan şehirlere göç azalır.
• Devletin harcamaları azalır.
• Tasarruflar artar.

Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumsuz Sonuçları

• Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.
• Nüfus miktarı azalır.
• Ülke nüfusu dinamizmini kaybeder.
• Genç nüfus azalır.
• Ülkenin savunma gücü azalır.
• Yaşlı nüfus artar. (Bağımlı nüfus artar.)
• İş gücü yetersizliği ortaya çıkar.
• İşçi ücretleri yükselir.
• Başka ülkelerden işçi temin edilir.
• Emekli nüfus miktarı artar. Bu durum bütçeden emeklilere ayrılan payı artırır.
 Reklamlar

Facebook

Üst