Transgresyon ve Regresyon Nedir? Nasıl Meydana Gelir?


#1
Transgresyon ve Regresyon Nedir? Nasıl Meydana Gelir?

transgresyon-regresyon.jpg


Epirojenik hareketler sonucunda transgresyon ve regresyon meydana gelir.

Transgresyon (Deniz İlerlemesi): Kara kütlelerinin yükünü volkanik olaylar sonucu karalarda biriken materyaller ve buzul oluşumu dönemlerindeki buzullar artırır.

Yükü aratan kara kütlesi Sima'ya daha fazla batar. Böylece kara kütlesi çökerken deniz seviyesi yükselmekte, bazı karalar deniz istilasına uğramaktadır.

Bu çökme olayı sonucu denizin karaya doğru ilerlemesine transgresyon denir.

transgresyon.jpg


Regresyon ( Deniz Gerilemesi): Akarsu, buzul ve rüzgar gibi dış güçler, sürekli olarak karalardan kopardıkları materyallari taşıyıp deniz ve okyanus diplerinde biriktirmektedir. Böylece aşınan kara kütlesi gittikçe hafifler.

Yine kıtalardaki buzulların erimesi de karalarda hafiflemeye neden olur. Böylece hafifleyen kara Sima'nın kaldırma gücünün etkisiyle yükselir. Kıta yükseldikçe deniz seviyesi geriler.

Bu şeklide denizin gerilemesi olayına da regresyon denir.

regresyon.jpg
 Reklamlar

Facebook

Üst