9. sınıf coğrafya konu anlatımı


 1. C

  Termik Basınç Merkezleri Nasıl Oluşur?

  Termik Basınç Merkezleri Nasıl Oluşur? Isınan hava genleşir ve yükselir. Böylece atmosferde daha geniş alan kaplar. Soğuyan havanın hacmi daralır. Böylece atmosferdeki yoğunluğu artarak alçalır. Yükselen hava hareketinin olduğu yerde ise atmosfer basıncı azalır. Alçalan hava hareketinin olduğu...
 2. C

  Yatağında Menderes Oluşturan Akarsuların Özellikleri

  Yatağında menderesler oluşturan bir akarsuda: Menderes, bir akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde akarsuyun büklümler yaparak akması sonucu ve S harfine benzeyen şekillere menderes denir. • Yatak eğimi azalmıştır. • Akarsu hızı azalmıştır. • Uzunluğu artmıştır • Aşındırma gücü...
 3. C

  Akarsuların Delta Ovası Oluşturabilmesi İçin Gerekli Şartlar

  Akarsuların Delta Ovası Oluşturabilmesi İçin Gerekli Şartlar Akarsuların taşıdıkları alüvyonları denize döküldükleri yerlerde biriktirmesiyle oluşan düzlüklere delta denir. Bir akarsuyun delta ovası oluşabilmesi için: • Akarsuyun denize döküldüğü kıyı sığ olmalı • Kıta sahanlığı (şelf...
 4. C

  Aynı Boylam Üzerinde Bulunan Noktaların Ortak Özellikleri

  Aynı Boylam Üzerinde Bulunan Noktaların Ortak Özellikleri Dünya üzerindeki bir noktanın Başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değerine boylam denir. Aynı boylamda bulunan noktaların ortak özellikleri şunlardır; • Yerel saatleri • Öğle vakitleri • Güneş ışınlarının gün...
 5. C

  Coğrafya'nın Alt Dalları

  Coğrafya'nın Alt Dalları Coğrafya kendi içinde; Fiziki Coğrafya, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Bölgesel Coğrafya olmak üzere üç büyük dala ayrılır. Bu üç ana dal ise kendi içerisinde çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. Bunlar; FİZİKİ COĞRAFYA Jeomorfoloji Klimatoloji Hidrografya Yeraltı Suları...
 6. C

  Harita Nedir?

  Harita Nedir? İlk çağlardan beri insanların üzerinde yaşadıkları dünyanın şeklini ve büyüklüğünü öğrenme merakı ve ulaşım, imar...vb sorunların çözülmesi için harita yapımına ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaçları karşılama çabalarıyla haritacılık gelişmiştir.Günümüzde sağlıklı şehirleşmenin...
 7. C

  Yeryüzünde Sıcaklığın ve Yağışın Dağılışı

  Yeryüzünde sıcaklık dağılışları incelenirken şu ortalamalar dikkate alınır : -Yıllık sıcaklık ortalamaları -Ocak ayı sıcaklık ortalamaları -Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları Yıllık sıcaklık ortalamalarına göre : - Yeryüzünde sıcaklık kuşakları oluşmuştur. Genel olarak dönenceler arasında...
 8. C

  Dünya’nin Eksen Eğikliği Ve Sonuçları

  DÜNYA’NIN EKSEN EĞİKLİĞİ VE SONUÇLARI Dünya’nın eksen eğikliğinin anlaşılabilmesi için şu terimlerin bilinmesi gerekmektedir. 1. Ekliptik Düzlem (Yörünge Düzlemi): Dünya’nın Güneş etrafında izlediği yola Ekliptik Düzlem denir. 2. Ekliptik Eksen (Yörünge Ekseni): Ekliptik düzlemi dik kestiği...
 9. C

  Aynı Enlem Üzerinde Bulunan Noktaların Ortak Özellikleri

  Aynı Enlem Üzerinde Bulunan Noktaların Ortak Özellikleri Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator'a olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem denir. Aynı enlemde bulunan noktaların ortak özellikleri şunlardır; • Ekvatora ve kutuplara kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. • Güneş ışınlarını aynı...
 10. C

  Coğrafya'nın Üç Temel İlkesi

  Coğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi vardır. Bunlar; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedensellik'tir.Coğrafyacı araştırmalarını bu üç temel prensibe göre yaparak ortaya koyar. 1. Dağılış Prensibi: Bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların...
 11. C

  Dünya’nın Hareketleri - Konu Anlatımı

  DÜNYA’NIN HAREKETLERİ Dünya’nın coğrafi olaylar ve canlılar üzerinde etkili olan başlıca iki hareketi vardır. Kendi ekseni etrafındaki hareketi (günlük). Güneş etrafındaki hareketi (yıllık) DÜNYA’NIN EKSENİ ETRAFINDA DÖNÜŞÜ Dünya, Kuzey ve Güney Kutup noktalarından geçen yer ekseni etrafında...
 12. C

  Buzullar (konu anlatımı)

  Kutup bölgeleri ile yüksek dağların üst kısımlarında bütün yıl hiç erimeden kalan karlara Toktağan kar (daimi) denir. Enlemin etkisiyle toktağan kar sınırı Ekvatordan Kutuplara doğru azalır. Bugün dünyanın yaklaşık %10 ‘u (15 milyon km²’si) buzullarla kaplıdır. Buzulların etki alanı daha çok...
Üst