alüvyal topraklar


 1. C

  Entisol

  Entisol: Yakın geçmişte oluşan genç topraklardır. Genellikle aşınma ya da sürekli birikmenin olduğu toprakları kapsar. En güzel örnekleri alüvyal ve kolüvyal topraklardır.
 2. C

  Lığlı Toprak

  Lığlı Toprak : Akarsuların taşıyıp yığdığı kum, mil, kil ve çakıllardan oluşan toprak. Alüvyonlu toprak.
 3. C

  Alüvyal Topraklar

  Alüvyal Topraklar: Akarsuların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelere alüvyon denir. Akarsuların taşımış oldukları malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklara alüvyal topraklar denir. Mineral ve organik madde yönünden zengindirler. Toprak yüzeyi sürekli yenilendiğinden horizonları gelişmemiştir...
Üst