coğrafi konum


 1. C

  Konum

  Konum: Herhangi bir yerin dünya üzerinde bulunduğu yer.
 2. C

  Matematik Konum

  Matematik Konum: Dünya üzerinde herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine ve Ekvator'a göre konumuna denir. Matematik konum, paralel daireler ve meridyen yaylarından yararlanılarak bulunur.
 3. C

  Jeopolitik

  Jeopolitik: Coğrafi konumun uluslararası etkilerini inceleyen ve bundan sonuçlar çıkartan bilim dalı.
 4. C

  Özel Konum

  Özel Konum: Bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçitlere, boğazlara, ticaret yollarına, önemli madenlere, su yollarına uzaklığı, yer şekilleri, yükseltisi gibi özelliklerine göre belirlenen konumudur.
 5. C

  Coğrafi Konum

  Coğrafi Konum : Yeryüzündeki herhangi bir alanın bulunduğu yere, o alanın coğrafi konumu denir. Coğrafi konum, matematik konum ve özel konum olarak iki şekilde ifade edilir.
 6. C

  Türkiye’nin Matematiksel Konumu

  Türkiye’nin Matematiksel Konumu : Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır.
 7. C

  Coğrafi Konum

  Coğrafi Konum Coğrafi konumla alakalı güzel bir çalışma. http://www.4shared.com/document/pnmEoNIT/corafi_konum.html
 8. F

  İstanbul'un Coğrafi Konumu

  İstanbul'un Coğrafi Konumu İstanbul 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası'ndan oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve ortada İstanbul Boğazı'ndan oluşan kent, kuzeybatıda Tekirdağ'a bağlı Saray, batıda Tekirdağ'a bağlı...
 9. C

  Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları

  Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. Buna bağlı olarak; 1. Türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır. 2. Güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. Bu nedenle yatay düzleme...
 10. A

  Türkiye'nin Özel Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri

  Türkiye'nin Özel Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri • Aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır. • Denizellik, yükselti, yer şekilleri gibi özelliklerden dolayı, iklim çeşitliliği fazladır, iklim çeşitliliğine bağlı olarak, bitki örtüsü, tarım ürünü ve toprak çeşidi fazladır. • Çevresindeki...
 11. C

  Aynı Boylam Üzerinde Bulunan Noktaların Ortak Özellikleri

  Aynı Boylam Üzerinde Bulunan Noktaların Ortak Özellikleri Dünya üzerindeki bir noktanın Başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değerine boylam denir. Aynı boylamda bulunan noktaların ortak özellikleri şunlardır; • Yerel saatleri • Öğle vakitleri • Güneş ışınlarının gün...
 12. C

  Aynı Enlem Üzerinde Bulunan Noktaların Ortak Özellikleri

  Aynı Enlem Üzerinde Bulunan Noktaların Ortak Özellikleri Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator'a olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem denir. Aynı enlemde bulunan noktaların ortak özellikleri şunlardır; • Ekvatora ve kutuplara kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. • Güneş ışınlarını aynı...
Üst