göller yöresi


  1. C

    Göller Yöresi'nde Bulunan Göller

    Göller Yöresi'nde Bulunan Göller Akdeniz Bölgesi'nin batısında Antalya, Isparta, Konya, Afyon ve Burdur illeri arasında kalan bölgeye Göller Yöresi denir. Göller Yöresinde yer alan başlıca göller; Beyşehir, Eğirdir, Acıgöl, Burdur, Ilgın (Çavuşçu), Akşehir, Eber, Suğla, Kovada
  2. C

    Türkiye'nin Kapalı Akarsu Havzaları

    Türkiye'nin Kapalı Akarsu Havzaları Bir akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası denir. Harita: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Akarsu, topladığı suyu açık denize ulaştırabiliyorsa, buna açık havza denir. Ancak, yer şekilleri, iklim...
Üst