havza


 1. A

  Büyük Menderes Havza Atlası

  Büyük Menderes Havza Atlası Büyük Menderes Havza Atlası, Büyük Menderes Nehri’nin can verdiği Büyük Menderes Havzası’nın dününü ve bugününü, sosyo-ekonomik ve ekolojik yönden ele alarak, verilerle, analizlerle, haritalarla ve fotoğraflarla ortaya koymakta, geleceğine ışık tutuyor. Kaynak...
 2. C

  Doruk Çizgisi

  Doruk Çizgisi: En yüksek tepeleri birleştiren çizgi. Akarsu havzalarında akarsu havzalarını birbirinden ayıran yüksek noktalardan geçen çizgiye "su bölümü çizgisi" denmektedir.
 3. C

  Havza

  Havza: Çökme sonucu oluşmuş, çevresi yüksek sahalarla çevrili çukur alan.
 4. C

  Kapalı Havza

  Kapalı Havza: Sularını denizlere ya da okyanuslara ulaştıramayan alanlar. Sularını denize ulaştıramayan havzalara kapalı havza denir. Kapalı havzaların oluşmasındaki temel etken yer şekilleridir. Sıcaklık ve nem koşulları da kapalı havzaların oluşmasında etkilidir.
 5. C

  İçe Akışlı Bölge

  İçe Akışlı Bölge: Kapalı havza. Suyunu dışarıya aktaramayan havza.
 6. C

  Akarsu Havzası

  Akarsu Havzası: Bir akarsuyun bütün kollarıyla birlikte sularını topladığı ve faaliyet gösterdiği alanlardır. Eğer akarsular, topladıkları suyu denize ulaştırabiliyorsa, böyle akarsuların havzası açık havzadır. Ancak, akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle...
 7. C

  Türkiye Kömür Havzaları ve Potansiyel Uygulamaları Haritası

  Türkiye Kömür Havzaları ve Potansiyel Uygulamaları Haritası İndir: http://www.mta.gov.tr/v2.0/daire-baskanliklari/enerji/images/siteharitalar/6.jpg veya http://yadi.sk/d/PMB0uPVi2umPh Kaynak: mta.gov.tr
 8. C

  Akdeniz Havzası Siyasi Haritası

  Akdeniz Havzası Siyasi Haritası Yüksek çözünürlükte Akdeniz Havzası Siyasi Haritası. İndir: http://yadi.sk/d/M7qW7Rbr34GDt Kaynak: hgk.msb.gov.tr
 9. C

  Türkiye Taş Kömürü Havzaları Haritası

  Türkiye Taş Kömürü Havzaları Haritası
 10. C

  Türkiye'nin Su Havzaları Haritası

  Türkiye'nin Su Havzaları Haritası İndir: http://yadi.sk/d/gj_E39T-2uEk9 Kaynak: dsi.gov.tr
 11. C

  Türkiye'nin Kapalı Akarsu Havzaları

  Türkiye'nin Kapalı Akarsu Havzaları Bir akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası denir. Harita: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Akarsu, topladığı suyu açık denize ulaştırabiliyorsa, buna açık havza denir. Ancak, yer şekilleri, iklim...
 12. A

  Türkiye'nin Tektonik Kökenli Havza ve Ovaları

  Türkiye'nin Tektonik Kökenli Havza ve Ovaları 1-Güneydoğu Torosların kuzey kenarlarındaki ova ve havzalar  Van gölü havzası  Muş havzası ve ovası  Bingöl havzası ve ovası  Elazığ, Uluova, Hazar havzası ve ovası  Malatya havzası 2-Orta ve Batı Toroslar ile Göller Yöresindeki ova ve...
 13. A

  Dünya'nın Büyük Nehir Havzaları Haritası

  Dünya'nın Büyük Nehir Havzaları Haritası
Üst