kolüvyal topraklar


  1. C

    Entisol

    Entisol: Yakın geçmişte oluşan genç topraklardır. Genellikle aşınma ya da sürekli birikmenin olduğu toprakları kapsar. En güzel örnekleri alüvyal ve kolüvyal topraklardır.
  2. C

    Kolüvyal Topraklar

    Kolüvyal Topraklar: Bitki örtüsünden yoksun dağ yamaçlarında fiziksel çözülme sonucu ayrışan malzemelerin yağmur ve sel suları ile taşınarak eğimin azaldığı dağların etek kısımlarında biriktirmesiyle oluşan topraklardır. Bitki örtüsünün bulunmadığı yamaçlarda aşınmanın sürekli olması sonucunda...
Üst